Κατά το διήμερο 29 και 30 Ιανουαρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή των τριών Ιεραρχών, που είναι οι Προστάτες των Γραμμάτων και της Παιδείας.

Ο πανηγυρικός εσπερινός τελέστηκε στον ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αλεξανδρείας, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Βεροίας κ. Παντελεήμονος. Μετά τον Εσπερινό απονεμήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, βραβεία στους αριστεύσαντες μαθητές των Γυμνασίων της Αλεξάνδρειας.

Το πρωί του Σαββάτου ο σεβασμιώτατος λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου πολιούχου Βεροίας και στη συνέχεια τέλεσε μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους διδασκάλους, καθηγητές και μαθητές. Ακολούθησε τρισάγιο στο μνημείο του Ρακτιβάν έξω από το Δημαρχείο της πόλης.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α´θμιας και Β´θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, εορταστική εκδήλωση σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Αιγές Μέλαθρον». Χαιρετισμό απηύθυναν ο Sεβασμιώτατος, οι Διευθυντές Α´θμιας και Β´βαθμιας Εκπαίδευσης και εκπρόσωπος των Θεολόγων, ενώ την κύρια ομιλήτρια ήταν η κ. Μαρία Συργιάννη, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων Ημαθίας, με θέμα: «Οι τρεις Ιεράρχες και η δυναμική της συνάντησης Χριστιανισμού και Ελληνισμού». Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο και το Ωδείο της Ιεράς Μητροπόλεως.

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς της τελευταίας τετραετίας.

 

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου κατά τη θεία Λειτουργία είχε ως εξής:

«Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσι ὑμῶν τά καλά ἔργα».

Μία προτροπή ἀπευθύνει μέ τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ Χριστός πρός ὅλους μας, ἀδελ­φοί μου. Μιά προτροπή πού συ­ναρ­­τᾶται μέ τή διαβεβαίωση πού μᾶς δίνει ὅτι ἐμεῖς, οἱ πιστοί μα­θητές του, εἴμαστε τό φῶς τοῦ κό­σμου.

Γιατί ὅμως οἱ μαθητές τοῦ Χρι­στοῦ εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου; Διότι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἔχουν μέσα στήν ψυχή τους καί μέσα στή ζωή τους τόν Χριστό, αὐτόν πού εἶναι τό ἀληθινό φῶς τοῦ κόσμου. Καί ὅπως ὅταν βάζει κανείς ἕνα φῶς μέσα σέ ἕνα γυαλί, μέσα σέ ἕνα ἀγγεῖο, τό φῶς ἀντα­να­κλᾶται καί ἀκτινοβολεῖ καί φω­τίζει ὅ,τι ὑπάρχει γύρω του, ἔτσι καί ὅσοι πι­στεύ­ουν στόν Χριστό καί τόν ἔ­χουν μέσα στήν ψυχή τους καί στή ζωή τους, ἀντανα­κλοῦν καί με­ταδίδουν τό φῶς του στούς ἀν­θρώπους.

Ποιός εἶναι ὅμως ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὁ Χριστός προτρέπει τούς μα­θητές του νά ἀφήσουν τό φῶς του νά λάμψει ἐνώπιον τῶν ἀν­θρώ­πων; Μᾶς τόν ἀποκαλύπτει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: ὁ λόγος πού πρέ­πει νά λάμψει τό φῶς του, εἶναι γιά νά δοῦν οἱ ἄνθρωποι τά καλά ἔργα τῶν μαθητῶν του.

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουμε ἀνάγκη τά καλά ἔργα, γιατί αὐτά συντηροῦν τόν κόσμο. Ἔχουμε ἀνάγκη τά κα­λά ἔργα ὡς ἀντίδοτο στήν κακία, τόν φθόνο, τήν ἀδικία, τόν ἐγωι­σμό πού κατακλύζουν τήν κοινω­νία μας καί δέν οἰκοδομοῦν, ἀλλά γκρεμίζουν. Ἔχουμε ἀνάγκη τά κα­­­λά ἔργα, γιατί αὐτά μᾶς παρα­κι­νοῦν νά τά μιμηθοῦμε κι ἐμεῖς καί νά ἐπιλέξουμε ἕνα ἄλλο δρόμο ζω­ῆς, ἀπό τόν εὔκολο τῆς ἀδια­φορίας καί τῆς νωθρότητος.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Χριστός προτρέπει τούς μαθητές του νά ἀφήσουν τό φῶς νά φωτίσει τά καλά ἔργα τους, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά τά δοῦν. Ὄχι γιά νά τιμήσουν καί νά δοξάσουν τούς ἴδιους, διότι ὅποιος κάνει ἕνα καλό ἔργο μέ σκοπό τή δική του προβολή καί τή δική του δόξα, τό ἔργο αὐτό παύει νά εἶναι καλό, ἀλ­λά γιά νά δοξάσουν οἱ ἄνθρω­ποι τόν Θεό πού εἶναι ἡ ἀρ­χή καί τό τέλος ὅλων τῶν κα­λῶν στόν κόσμο· γιά νά δοξασθεῖ ὁ Χριστός πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, τό φῶς μέσω τοῦ ὁποίου μποροῦμε νά δοῦμε καί νά διακρί­νουμε τά καλά ἔργα.

Αὐτή τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησαν καί ἐφάρμοσαν στή ζωή τους οἱ ἑορταζόμενοι καί τι­μώ­­μενοι σήμερα ἅγιοι τρεῖς Ἱε­ράρ­­χες.

Βρέθηκαν σέ θέσεις ὑψηλές ἀνά­μεσα στούς ἀνθρώπους, θέσεις πού ἀπέκτησαν μέ τήν ἀξία καί τήν προσπάθειά τους. Οἱ δύο ἦταν πα­τρι­­άρ­χες Κωνσταντινουπόλεως καί ἕνας ἀρχιεπίσκοπος τῆς πρω­το­θρόνου ἀρχιεπισκοπῆς Καισα­ρεί­ας τῆς Καπ­παδοκίας. Καί ἀπό αὐ­τές τίς θέσεις ὡς ἄλλες λυχνίες ἄφησαν νά λάμψει τό φῶς τοῦ Χρ­ιστοῦ πού εἶχαν μέσα στήν ψυχή τους. Ἄφησαν νά λάμψει τό φῶς τῆς πίστεως καί νά καταυγάσει τήν οἰκουμένη. Ἄφησαν νά λάμ­ψει τό φῶς τῆς τρισηλίου Θεότη­τος, γιά νά μποροῦν νά δοῦν οἱ ἄνθρωποι τά καλά τους ἔργα μέ τά ὁποῖα στόλισαν ὄχι μόνο τήν ψυ­χή τους ἀλλά καί τόν κόσμο. Γιατί καλό ἔργο εἶναι ἡ μόρφωση καί ἡ παι­δεία, τήν ὁποία ἀπέκτησαν οἱ τρεῖς Ἱεράρχες σπουδάζοντας στίς πιό φημισμένες σχολές τῆς ἐποχῆς τους, καί τήν ὁποία ἀξιοποίησαν θέτοντάς την στή διακονία τῶν ἀν­θρώπων.

Καλό ἔργο εἶναι ἡ φιλανθρωπία καί ἡ ἔκφρασή της μέ ἔργα σάν τή Βασιλειάδα, τό περίφημο αὐτό συγκρότημα πού ἐξυπηρετοῦσε τίς ἀνάγκες τῶν ἀδυνάμων ἀνθρώ­πων, πού ἵδρυσε ὁ Μέγας Βασίλει­ος στήν Καισάρεια τῆς Καππαδο­κίας.

Καλό ἔργο εἶναι ἡ ὑπεράσπιση τῶν ἀδικουμένων, τῶν πτωχῶν, τῶν πεινασμένων ἀνθρώπων, πού ἀποτελοῦσε διαρκῆ φροντίδα καί μέριμνα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Καλό ἔργο εἶναι ἡ προάσπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὁποία ἀγω­νίσθηκε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο­λόγος.

Καλό ἔργο εἶναι ἡ καθοδήγηση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, ἔργο στό ὁποῖο ἀφιέρωσαν τή ζωή τους καί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες.

Καλά ἔργα εἶναι τά συγγράμματά τους μέ τά ὁποῖα ἑρμηνεύουν τήν ἁγία Γραφή καί τά δόγματα τῆς πίστεώς μας. Καλά ἔργα εἶναι λό­γοι τους μέ τούς ὁποίους μᾶς δι­δάσκουν καί μᾶς κατευθύνουν στή ζωή μας καί τήν πορεία μας πρός τόν Θεό.

Καί αὐτά τά καλά ἔργα τῶν τριῶν μεγίστων φωστήρων καί πα­τέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι, ἀδελφοί μου, πού μᾶς κάνουν νά τούς τιμοῦμε, πού μᾶς κάνουν νά δοξάζουμε τόν Θεό, γιατί μᾶς τούς χάρισε στήν Ἐκκλησία, γιατί μᾶς τούς χάρισε στήν Παιδεία μας, γιατί μᾶς τούς ἔδωσε ὡς πρότυπα καί ὡς φωτεινούς ὁδοδεῖκτες στή ζωή μας.

Καί σήμερα πού τούς τιμοῦμε καί τούς τρεῖς μαζί καί θαυμάζουμε τά καλά τους ἔργα, ἄς θελήσουμε νά τούς ἀκολουθήσουμε καί νά τούς μιμηθοῦμε.

Οἱ μαθητές τήν ἐπιμέλεια καί τήν ἀγάπη τους στά γράμματα καί στήν ἀρετή.

Οἱ διδάσκαλοι τή σοφία καί τήν ἀγάπη τους πρός τούς μαθητές τους.

Οἱ ἱερεῖς τήν ἀφοσίωσή τους στήν Ἐκκλησία καί στό ποίμνιό τους.

Ὅσοι ἔχουν θέσεις εὐθύνης καί ἐξουσίας τήν εὐιασθησία τους γιά τούς ἀδυνάτους καί τούς ἐν ἀνά­γκαις εὑρισκομένους. Καί ὅλοι τά πρότυπα τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος γιά νά ἰσχύσει καί γιά μᾶς ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».