Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τότε που το τιμόνι του Οικουμενικού Θρόνου ανάλαβε ο κ. Βαρθολομαίος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών Πατριαρχίας του κ. Βαρθολομαίου, ο επίσκοπος Χριστουπόλεως, κ. Μακάριος, κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εσθονίας και καθηγητής της Πατριαρχικής Ακαδημίας Κρήτης, επιμελήθηκε τη σύνταξη ενός βιβλίου, το οποίο εκδόθηκε με δαπάνες της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, άρχοντος εξάρχου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Το βιβλίο αναφέρεται στην πορεία ενός Πατριάρχη που σημάδεψε με τη δράση του την αναγέννηση του Φαναριού σε μια εποχή δύσκολη για την ευρύτερη περιοχή. Ο συγγραφέας στο βιβλίο του παρουσιάζει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως μια ξεχωριστή και εξέχουσα φυσιογνωμία, η οποία φωτίζει την ιστορία, γιατί, πέρα από την αρετή του, την ανεκτίμητη προσφορά του στον κόσμο και την Εκκλησία, κυριαρχεί στα έργα του και στη ζωή του η δόξα του Θεού. Η 25χρονη πορεία του είναι εσχατολογική και αναστάσιμη. Είναι πλήρωμα «εν χάριτι» στον παρόν και αποκάλυψη Θεού ζώντος.

Το εξόχως σημαντικό της εκδόσεως αυτής είναι ότι ο συγγραφέας είχε την ιδέα να μεταφράσει το κείμενο σε 25 γλώσσες, συμβολικά και σημειολογικά, όσα είναι και τα χρόνια της Πατριαρχικής πορείας του Πατριάρχου, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκδοτική αυτή προσπάθεια, αφού παρέχεται η ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους να προσεγγίσουν στη μητρική τους γλώσσα το έργο του κ. Βαρθολομαίου.

Το πρώτο κεφάλαιο έχει θέμα: «Πρώτη πενταετία: “Έρχου και ίδε”». Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η αρχή της Πατριαρχικής διακονίας και η επιθυμία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου να προσκαλέσει όλους τους ανθρώπους να επισκεφθούν το μαρτυρικό και εσταυρωμένο Φανάριο, για να δουν και να γευθούν τη μη ανθρώπινη δόξα της πρώτης Εκκλησίας.

Το δεύτερο κεφάλαιο έχει θέμα: «Δευτέρα πενταετία: Αναβίωση της Πεντηκοστής». Εκεί περιγράφεται το γενικότερο αίσθημα των ανθρώπων όπως βιώνεται στις διάφορες ανά τον κόσμο Πατριαρχικές και ειρηνικές επισκέψεις. Όντως, όπου πάει ο Πρώτος της Ορθοδοξίας, αναβιώνει το μυστήριο της Πεντηκοστής. Ο κλήρος και ο λαός αισθάνονται την παρουσία του Θεού και μεταποιούν αυτομάτως σε ένα διαρκές υπερώο της Πεντηκοστής τον χώρο που υποδέχεται τον Πατριάρχη.

Το τρίτο κεφάλαιο έχει τίτλο: «Τρίτη Πενταετία: “Πάντων γαρ των της κτίσεως μερών ήψατο... και τα πάντα πάσης απάτης ηλευθέρωσε”» και περιγράφει την προσφορά του Πατριάρχου Βαρθολομαίου στο περιβάλλον και στη φύση, αλλά και, κυρίως, τον έντονο πόθο που έχει μέσα του να παρουσιαστεί μαζί με όλους και όλα ενώπιον του Θεού. Ο Πατριάρχης αισθάνεται τη συναρμογή και τη συνένωση, τον εναγκαλισμό και την περίπτυξη μετά πάντων. Για αυτό, όπως εξηγεί ο Χριστουπόλεως, όχι τυχαία, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ο «Πράσινος Πατριάρχης», καθώς αναγνωρίστηκε στο πρόσωπό του μια υπέροχη ευαισθησία για την κτίση και το περιβάλλον.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η αγωνία του Πατριάρχου μας για την επιστροφή των πεπλανημένων αδελφών και την επικράτηση της αληθείας. Ο τίτλος του κεφαλαίου αυτού είναι: «Τέταρτη Πενταετία: “ου γαρ νικήσαι ζητούμεν, αλλά προσλαβείν αδελφούς”». Διαφαίνεται έντονα στο κεφάλαιο αυτό ότι ο Πατριάρχης ποτέ δεν λησμονεί ότι ο κόσμος αυτός έχει κληθεί από τον Θεό για να γίνει όλος Εκκλησία, Τίμιο Σώμα του Χριστού. Αυτό εξυπηρετούν οι διάλογοι και τα ανοίγματα προς τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους αδελφούς μας.

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο έχει τίτλο: «Πέμπτη Πενταετία: Η ώρα της Ορθοδοξίας» και αναφέρεται στο μεγάλο γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης μας εργάστηκε εντόνως και προσωπικώς για να ακουστεί ενωμένη και ενιαία η φωνή της Ορθοδοξίας στον σύγχρονο κόσμο. Για αυτό, ήδη από την ημέρα της ενθρονίσεώς του, εξήγγειλε τον πόθο του για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και τα 25 αυτά χρόνια προετοίμασε αυτή την ένδοξη στιγμή για την ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και του Οικουμενικού μας Θρόνου.