Κάλεσμα σε όλους τους Κρητικούς κάνει η Εκκλησία της Κρήτης να υψώσουν την Σημαία σε κάθε σπίτι και σημείο της νήσου, ώστε να τιμήσουν τους πεσόντες του Έπους της Αλβανίας αλλά και για διακηρύξουν με αυτό τον τρόπο την προσήλωση τους στις εθνικές ιδέες και παραδόσεις, που τόσο έχουν υποβαθμιστεί από την τρέχουσα κρίση.

Το ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης έχει ως εξής:

 

Ή Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος τής Εκκλησίας Κρήτης, μέ αφορμή τήν Εορτή τής Αγίας Σκέπης τής Παναγίας καί τήν Εθνική Εορτή τής 28ης Οκτωβρίου 1940, κατά τήν οποία τιμούμε τούς Ελληνες, πού πολέμησαν γιά τήν ελευθερία καί τήν Αξιοπρέπεια, εναντίον τού όλοκληρωτισμού, επιθυμεί νά απευθυνθεί μέ τό Ανακοινωθέν αύτό στόν Ιερό Κλήρο, τίς Μοναστικές Αδελφότητες καί τόν εύσεβή Λαό τής Αποστολικής Εκκλησίας τής Κρήτης.

Ή Θυσία τών Ελλήνων στό Αλβανικό Μέτωπο, όπως τήν έχει καταγράψει ή Ιστορική συνείδηση, είναι τό νεώτερο Έπος του Γένους μας.

Σέ καιρούς πού καλλιεργείται συστηματικά ή αδράνεια καί προβάλλεται ή κάθε μορφής σχετικότητα, μέ τήν αποδόμηση τής 'Ελληνικότητας καί τήν απαξίωση, μεταξύ άλλων, τής Ελληνικής Σημαίας καί τού Εθνικού Ύμνου, μέ ποικίλους τρόπους, ή Ιεραρχία τής Εκκλησίας της Κρήτης, προτρέπει όλους τους Κρητες νά υψώσουν, κατά τήν Εθνική Εορτή, σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε πλατεία τής Μεγαλονήσου, τήν Ελληνική Σημαία, ως μια πράξη τιμής και μνήμης γιά τους Κρήτες Πατέρες μας πού έπεσαν στό Αλβανικό Μέτωπο, προσήλωσης στίς Αρχές τού Έθνους μας καί αντίστασης έναντι της καταπάτησης των οραμάτων τού Ελληνισμού.

Αυτοί, οί όποιοι θυσιάσθηκαν στά βουνά τής Αλβανίας βρέθηκαν σέ πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες άπό τή σημερινή κρίση, που υπάρχει στήν Πατρίδα μας καί όμως δέν έπαυσαν νά αγωνίζονται γιά τά ιερά καί τά όσια τού Γένους, τής Πατρίδας καί τής Φυλής μας, άντιστεκόμενοι σθεναρά, σέ κάθε απειλή καί πρόκληση.

Ή Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος τής Εκκλησίας Κρήτης καλεί όλους τούς ανθρώπους τής Μεγαλονήσου, σέ μιά υπεύθυνη αναθεώρηση τής σύγχρονης αδιέξοδης κατάστασης πού αβασάνιστα καί απερίσκεπτα, τά τελευταία χρόνια, χωρίς νά λαμβάνει υπ' όψη της τά διδάγματα τών Εθνικών μας τραγωδιών, έχει καταστείλει τίς Αρχές τής Παράδοσης καί τού Πολιτισμού μας.

Νά ύψώσομε οί Ορθόδοξοι Κρήτες τήν Ελληνική Σημαία, τό σθένος μας, τίς άξιες καί τά ιδανικά τού Γένους μας καί νά έμπνευσομε καί πάλι μέ τό παράδειγμά μας.