Με αφορμή την συμπλήρωση 30 χρόνων από την κοινοβιοποίηση της μονής Βατοπαιδίου, εκδόθηκε το
ημερολόγιο του 2018 όπου εκτός των άλλων υπάρχει εκτενής αναφορά του Γέροντα Εφραίμ στην ιστορία του Αγίου Όρους.
Όπως αναφέρει, ο ηγούμενος της μονής Βατοπαιδίου «το Άγιον Όρος είναι το μοναδικό μοναστικό
κέντρο στην Ορθοδοξία, που με την πρόνοια του Θεού έχει επιβιώσει για περισσότερο από χίλια χρό-
νια. Tόπος ασκητικών ιδρώτων και αγιότητος, μοναδικά αρχιτεκτονήματα και φυσικό περιβάλλον,
σπάνια κειμήλια που καταγράφουν λεπτομέρειες της ιστορίας μας».
Ο κ. Εφραίμ στο κειμενό του παρουσιάζει και μία από τις σημαντικότερες μορφές της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστής (1897-1959), «ο οποίος βίωσε στο έπακρο την Αγιορειτική
Παράδοση, την δια της μετανοίας απόκτηση των αρετών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η πα-
ρακαταθήκη του οσίου Γέροντος προς τους μαθητές του επικεντρωνόταν στην σύζευξη του ησυχαστικού
και του κοινοβιακού τρόπου ζωής. Με άλλα λόγια στην ησυχία, δηλαδή την άσκηση της νοεράς προ-
σευχής, και την υπακοή. Ο ίδιος είχε προείδει το μέλλον των μαθητών του και είχε προείπει...

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ!