Κατά τους εορτασμούς των Θεοφανείων, χιλιάδες ήταν οι πιστοί που κατευθύνθηκαν στον καθεδρικό «Η Ανάσταση του Χριστού», των Τιράνων, για να συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία και στον Αγιασμό των Υδάτων. Η Θεία Λειτουργία και ο Αγιασμός των Υδάτων τελέστηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας, Αναστάσιο, υποβοηθούμενος από τον Μητροπολίτη Αμαντίας, Ναθαναήλ και τον Επίσκοπο Βύλιδος, Άστυ, καθώς κι από τους κληρικούς της Αρχιεπισκοπής.

Με τη συνοδεία της ψαλμωδίας των ασμάτων αυτής της ιερής ημέρας, με πιο γνωστό το Απολυτίκιον Θεοφανείας «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι», οι πιστοί κατευθύνθηκαν στις βρύσες που συνδέονταν με τις δεξαμενές αγιασμένων υδάτων, για να λάβουν και να πάρουν μαζί στα σπίτια τους αυτή την ευλογία που διαρκεί ένα χρόνο.