Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, 10 Ιανουαρίου, ο νεοεκλεγείς, Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων, ο από Θεουπόλεως, ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα.

 

Στην προσφώνησή του προς τον Μητροπολίτη Βρυούλων, Υπέρτιμο και Έξαρχο Ερυθραίας,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευαρέσκειά της Μητρός Εκκλησίας για την πιστότητα και την αφοσίωση με τις οποίες διακονεί ήδη περί τις έξι δεκαετίες τον Οικουμενικό Θρόνο αλλά και την παιδεία του Γένους ως καθηγητής της Μέσης Εκπαιδεύσεως.

 

«Είσθε εκ των ολίγων εναπομεινάντων αποφοίτων της κοινής τροφού Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η εν τη οποία φοίτησις πάντως ημών των ομογαλάκτων αδελφών συνέδεσεν ημάς προς αλλήλους διά δεσμών αρρήτου και αρρήκτου φιλίας και αδελφοσύνης, οι δε τότε οραματισμοί μας διά την Εκκλησίαν και διά την διακονίαν μας εν αυτή και προς αυτήν, ως και αι γλυκείαι αναμνήσεις των ωραίων εκείνων χρόνων  μας συνοδεύουν έκτοτε εις όλην μας την ζωήν. Ευχηθήτε, άγιε αδελφέ, και υμείς διά την ταχείαν επαναλειτουργίαν της τροφού Σχολής, εν τη οποία πάντες το αυτό βρώμα πνευματικόν εφάγομεν, και πάντες το αυτό πόμα πνευματικόν επίομεν (Α’ Κορ. 10, 3-4), δι’ αυτό και η ευγνωμοσύνη ημών προς αυτήν είναι και παραμένει αϊδιος και αμείωτος», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και εκφράζοντας και πάλι τα συγχαρητήρια των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ευχήθηκε στο νέο Μητροπολίτη να χαίρεται επί μακρόν το νέο υψηλότερο αξίωμά του στην Εκκλησία, «το οποίον είμεθα βέβαιοι ότι θα εκλαμβάνετε πάντοτε ως διακονίαν παρά ως τιμήν και προβολήν, διότι γνωρίζομεν το μετριοπαθές και σεμνοπρεπές του χαρακτήρος σας. Άξιος».

 

Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους.