Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σᾶς ὑπενθυμίζουμε, ὅτι οἱ κατὰ Κυριακὴν Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ παρουσία Του στὸν κόσμο ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερα» πραγματοποιοῦνται ἐφέτος στὸν ἱερὸ προσκυνηματικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, ἐπὶ τῆς πλατείας Πάργης, τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ, στὶς 5.00΄ τὸ ἀπόγευμα. Ὁμιλητὴς, τὴν Κυριακή 14 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ, θὰ εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ.κ. Καλλίνικος, μέ θέμα «Παρουσία καὶ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἰορδάνῃ - Ἁγιασμὸς τῆς κτίσεως ». Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως