Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις παραχωρήθηκε ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας.

Τό ἱερό λείψανο προσκόμισε στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου ὁ πανοσιολογιώτατος  ἀρχιμανδρίτης π. Θεόκλητος Μηττάκος, ἐκπροσωπώντας τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ. Μάξιμο.
Ἡ ὑποδοχή πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 13 Ἰανουαρίου 2018,  στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀγρινίου, μέσα σέ πανηγυρική ἀτμόσφαιρα καί μέ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ἐπικεφαλῆς τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἀρχῶν καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Στό τέλος τῆς Δοξολογίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Κοσμᾶς, κατά τήν σύντομη προσφώνησή του, εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιμο γιά τήν παραχώρηση τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, καθώς καί τόν π. Θεόκλητο πού τό μετέφερε.

………

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ π. Θεόκλητος μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων καί εὐχήθηκε ὁ ἅγιος Γεώργιος νά παραμείνει γιά πάντα φύλακας καί προστάτης τῆς Ἐνορίας καί ὁλόκληρης τῆς πόλεως τοῦ Ἀγρινίου.
Ἀκολούθησε ὁ ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

…….

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 14 Ἰανουαρίου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Ἀγρινίου καί ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ λειψάνου, τελέσθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Ποιμενάρχου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος ἀνέλυσε θεολογικά τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, Κυριακῆς μετά τά Φῶτα, ἀναφερόμενος στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ πού ἦρθε ὡς Φῶς στόν κόσμο, γιά νά φωτίσει καί νά ἀποκαταστήσει τόν παραστρατημένο ἄνθρωπο.
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μάξιμος ἀνέφερε ὅτι: «ὅσο ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε στόν παράδεισο ἦταν ὁλόφωτος, ἔχοντας διαρκῆ κοινωνία μέ τόν Θεό. Μετά τήν πτώση διεκόπη ἡ ροή τῆς ἀκτίστου θείας χάριτος καί ὁ ἄνθρωπος βρέθηκε στό σκοτάδι. Ἔτσι, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐνηνθρώπησε καί ἦλθε ὡς Φῶς στόν κόσμο, κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς γιά νά ἀνεβάσει στούς οὐρανούς τόν ἄνθρωπο καί νά ἀποκαταστήσει τή ροή τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τῆς θείας χάριτος. Ἔγινε ἄνθρωπος, γιά νά φωτίσει καί νά δοξάσει τήν ἀνθρώπινη φύση καί, ταυτόχρονα, νά δώσει τήν εὐκαιρία τοῦ φωτισμοῦ καί τοῦ δοξασμοῦ σέ κάθε ἄνθρωπο πού θά θελήσει νά Τόν ἀκολουθήσει καί νά ἑνωθεῖ μαζί Του».
Ὁλοκληρώνοντας τό θεῖο κήρυγμα, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπεσήμανε ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἔκαναν καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ὅλοι οἱ χριστιανοί καλούμαστε «νά γίνουμε ἐνεργά κύτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά φθάσουμε στήν πληρότητα τῆς θείας χάριτος. Νά ὁμοιάσουμε μέ τόν Θεό, ὥστε νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἀγάπη, ἐλευθερία, δικαιοσύνη, ἔλεος. Νά γίνουμε κατά χάριν, κατά δωρεάν, ὅλα ὅσα εἶναι ὁ Θεός κατά φύσιν, κάνοντας ἔτσι δική μας αὐτή τή θεϊκή ἐνέργεια πού μπορεῖ νά μᾶς μεταμορφώσει καί νά μᾶς κάνει χριστούς, νά μᾶς κάνει νά γίνουμε καί ἐμεῖς φῶς γιά τόν κόσμο, νά φωτίζουμε τά σκοτάδια τῆς κοινωνίας πού δέν γνωρίζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό».
«Αὐτό ἔπραξαν ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὁ ἅγιος νεομάρτυρας Γεώργιος, ὥστε νά ὁμοιάσουν μέ τόν Θεό», τόνισε ὁ Μητροπολίτης κ. Μάξιμος. «Κάνοντας δική τους τή θεϊκή δύναμη πού μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, οἰκειώθηκαν τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καί ὁ ἅγιος Γεώργιος, πού ἀπό σήμερα σωματικῶς σᾶς ἐπισκέπτεται στήν πόλη σας, γιά νά βρίσκεται δίπλα σας αἰωνίως, ὡς παράδειγμα καί ὑπόδειγμα ἑνός ἀνθρώπου, πού ζήτησε καί ἔλαβε τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ. Ὅσο καί νά ἀπειλήθηκε καί νά τοῦ προσφέρθηκαν λύσεις διαφυγῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐκεῖνος εἶπε πώς “Εἶμαι Χριστιανός καί ὀφείλω νά ὁμολογήσω τή ζωή τοῦ Χριστοῦ”, τήν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ Φωτός, γι’ αὐτό καί ἀξιώθηκε νά γίνει ὁλόφωτος ἄνθρωπος πού φωτίζει σήμερα ὅλους μας».

Πρίν τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ἰωαννίνων γιά τήν παραχώρηση τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, λέγοντας: «Ἤλθατε κοντά μας, Σεβασμιώτατε, ὄχι γιά νά μᾶς προσφέρετε ὑλικά ἀγαθά, πού πάντοτε μέ τήν ἀγάπη σας προσφέρετε, ἀλλά γιά νά μᾶς δώσετε τόν Ἅγιο Γεώργιο τόν μαρτυρήσαντα ἐν Ἰωαννίνοις, τόν μεγάλο αὐτόν νεομάρτυρα, τόν ὁμολογητή, τόν ἁγιασμένο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐδόξασε τόν Τριαδικό Θεό μας καί τήν Πατρίδα. Μέ τό ἀπότμημα τοῦ ἱεροῦ του Λειψάνου θά τόν ἔχουμε πλέον κοντά μας, σ’ αὐτήν ἐδῶ τήν ἐνορία, γιά νά μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καθαρότητα πού ζοῦσε ὁ ἴδιος, τήν πίστη του τή θερμή, τήν ἀγάπη του στόν Χριστό μας καί στήν Πατρίδα μας». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε, ἐπίσης, ὅτι ὁ ἅγιος Γεώργιος θά εἶναι πλέον προστάτης, ὄχι μόνο τῆς Ἐνορίας καί τῆς πόλεως τοῦ Ἀγρινίου, ἀλλά ὁλοκλήρου τῆς Ι. Μητροπόλεως καί μαζί μέ τόν Τροπαιοφόρο καί μεγαλομάρτυρα Ἅγιο Γεώργιο θά δέονται στόν Θεό γιά ὅλους.

………..

Ὁ Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Κοσμᾶ, τούς ἄρχοντες τῆς πόλεως, τούς ἱερεῖς καί τόν λαό γιά τήν ὑποδοχή καί τήν φιλοξενία καί τόνισε ὅτι: «οἱ ἅγιοι καί τά ἱερά λείψανα, καί ἰδιαίτερα τά λείψανα τῶν ἁγίων μαρτύρων εἶναι ἡ ζωντανή ἀπόδειξη τῆς θείας Χάριτος πού ἔφερε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στόν κόσμο. Γι’ αὐτό καί εὐωδιάζουν, γι’ αὐτό καί φωτίζουν καί ἀποτελοῦν τά δικά μας διαμάντια, τά πνευματικά διαμάντια τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό θά πρέπει νά ἀντλήσουμε δύναμη καί κουράγιο ἀπό τό παράδειγμα τῶν ἁγίων καί τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἰδιαίτερα».
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μάξιμος συνέχισε, λέγοντας πώς: «οἱ νεομάρτυρες ἤθελαν νά ἀπελευθερώσουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τόν φόβο, γιατί ἤξεραν ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀπελευθερώνεται πνευματικά ἀπό τόν φόβο, μέ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, τότε ἀκολουθεῖ καί ἡ κατά κόσμον ἐλευθερία σέ ὅλα τά πράγματα. Πρέπει πρῶτα νά ἔρθει ἡ ἐσωτερική ἐλευθερία στόν ἄνθρωπο. Σήμερα, ὑπάρχει μιά ὑποδούλωση στό κοσμικό φρόνημα, ὑπάρχει μιά νεοειδωλολατρεία, ἡ ὁποία κάνει δέσμιο τόν ἄνθρωπο ἐσωτερικά καί ἀρχίζουν μετά οἱ διαστροφές, τά πάθη καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ζοῦμε στήν ἐποχή μας καί προσπαθοῦν νά μᾶς παρασύρουν μέ κάθε τρόπο στόν βόρβορο καί τόν πνευματικό θάνατο, γιά νά εἴμαστε πάντοτε ὑποχείρια ἰσχυρῶν παραγόντων, πού θά μᾶς ἐκμεταλλεύονται σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς.
Ἄν θέλουμε νά ἔχουμε εὐημερία πνευματική, ἄν θέλουμε νά ἔχουμε ἐλευθερία κατά κόσμον πραγματική, ἄν θέλουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, μέ ἦθος, μέ ἀρχές, μέ ρίζες ἀσάλευτες, τότε πρέπει νά προσεγγίσουμε τόν Χριστό, πρέπει νά ἀντλήσουμε ἀπό τό παράδειγμα τῶν ἁγίων καί ἰδιαίτερα τῶν μαρτύρων, πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στήν πίστη μας, στήν ἁγιαστική μας παράδοση, γιά νά γίνουμε βράχοι πνευματικότητος, ὥστε νά μήν μπορεῖ κανείς νά μᾶς μετακινήσει ἀπό τίς ἀρχές, τή θέση μας, τήν ἐλευθερία μας, καί τήν πνευματική καί τήν κατά κόσμον
».

 ( Ἀποσπάσματα κειμένου καί φωτογραφικό ὑλικό ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας)