του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, Δανιήλ 

Η εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών Βασιλείου του μεγάλου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας († 329-379 μ.Χ.), Γρηγορίου του θεολόγου, († 329-389 μ.Χ.) και Ιωάννου του Χρυσοστόμου († 344-407 μ.Χ.), αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως την 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους αποτελεί και εορτή της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παιδείας.

Κρίνουμε ότι είναι επίκαιρο να προβάλουμε έστω και δι’ ολίγων την μεγαλειώδη προσφορά της που την κατέστησε σεβαστή και πολύτιμη όχι μόνο ως μνημειώδες μέγεθος του παρελθόντος, αλλά και πηγή εμπνεύσεως στους παρόντες καιρούς.

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδεία:

α΄. Ανέδειξε μεγάλους Πατέρες και Διδασκάλους του Γένους μας, φωτεινά πνεύματα που με το φως της γνώσεως τους και το ήθος τους κατεκόσμησαν τα ήθη των ανθρώπων, ου μόνον της εποχής τους αλλά και των επομένων γενεών. Η διδασκαλία τους, τους ανέδειξε διδασκάλους της Οικουμένης, ολόκληρου του κόσμου, όλων των εποχών. 

Το μεγαλείο τους συνδυάζει την διδασκαλία τους και την συνεπή προς αυτή ζωή τους. Όσα δίδαξαν τα εβίωσαν, τα εφήρμοσαν κατά τον λόγο του Κυρίου «ο ποιήσας και διδάξας ούτως μέγας κληθήσεται» (Ματθαίου ε΄, 19). Με την καθαρότητα του βίου τους φωτίσθηκαν και κατανόησαν την αλήθεια του Θεού που αποκαλύπτεται κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο στους «σφόδρα κεκαθαρμένους» (Απολογητικός της εις τον Πόντον φυγής ένεκεν και αύθις επανόδου εκείθεν, μετά την του πρεσβυτέρου χειροτονίαν, εν ω τι το της ιερωσύνης επάγγελμα, PG 35, 481).
Αυτή η Παιδεία ανέδειξε σκαπανείς του πνεύματος, θηρευτές της γνώσεως, ανιχνευτές της σοφίας και απλανείς οδηγούς που κατηύθυναν το ανθρώπινο πνεύμα με ασφάλεια να κατοπτεύει τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού και τελικώς να το οδηγήσει προσκυνητή και δοξολογητή ενώπιον του θρόνου του Θεού δίδον δόξα και Αίνο στην Σοφία του Θεού.

β΄. Άρδευσε όλες τις μορφές του πολιτισμού, των επιστημών και των τεχνών όπου επεκράτησε το ήθος της κατά Χριστόν σοφίας
Θαυμάζουμε σήμερα τα επιτεύγματα των μεγάλων Δημιουργών που άντλησαν θέματα επηρεασμένοι από την Χριστιανική Παιδεία και με τα έργα του ύμνησαν τον Δημιουργό Θεό, τον Σωτήρα Κύριο Ιησού Χριστό, την πανάχραντη Μητέρα Του, τους αγίους Μάρτυρες, Ιεράρχες, Δικαίους και Οσίους. Ο πολιτισμός αυτός έθεσε στο κέντρο της δημιουργίας το Θεό που τον υπηρέτησε με πιστότητα και ευγνωμοσύνη.

γ΄. Στήριξε το λαό μας σε δυσχειμέρους καιρούς για να διατηρήσει την πνευματική ταυτότητα και αυτοσυνειδησία προστατεύοντάς τον από τους εξ Ανατολών εξισλαμισμούς, όσο και από την αλλοτρίωση της Δύσεως.

Στις ημέρες μας η παγκοσμιοποίηση και η εκκοσμίκευση απειλούν τον πιστό και τον ωθούν να αφομοιωθεί και να εγκαταλείψει, να απωλέσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του τις αξίες του και τις αρχές του. Η πνευματική αλλοτρίωση αποξενώνει και αποκόπτει τους σύγχρονους από τις ρίζες τους και το πνευματικό περιβάλλον τους.

δ΄. Εμπνέει και σήμερα σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως αρχές και αξίες για να ζήσει με αξιοπρέπεια, σεβασμό στον συνάνθρωπο και προσφορά στον πάσχοντα. Τονίζει την αξία του ανθρωπίνου προσώπου ως δημιουργήματος και εικόνας του Θεού για το οποίο θυσιάσθηκε ο Υιός του Θεού για να το εξυψώσει και αφθαρτοποιήσει. 

Οι ένδοξοι πρόγονοί μας αντιμετώπισαν τις οιεσδήποτε προκλήσεις με τις αρχές και αξίες της Ορθοδόξου Χριστιανικής Παιδείας και έμειναν ελεύθεροι να δημιουργήσουν ένα πολιτισμό γεμάτο φως, ελευθερία, αυτοσεβασμό, αγάπη, δημιουργία και πρόοδο.