Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο επισκέφθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης η Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Βιόριτσα Ντάντσιλα και ο υπουργός Παιδείας της Σερβίας Miladen Sārcevic.

Τη Ρουμάνα Πρωθυπουργό και τη συνοδεία της υποδέχθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Ο πατριάρχης Θεόφιλος απένειμε στην πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, την τιμητική διάκριση του παρασήμου του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Η Ρουμάνα Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο και συνοδευομένη υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και άλλων Πατέρων επισκέφθηκε τον Ναό της Αναστάσεως, τον Πανάγιο Τάφο, τον Γολγοθά και το Γραφείο του Σκευοφύλακος, όπου προσκύνησε το Τίμιο Ξύλο.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου

«Την μεσημβρίαν της Πέμπτης, 13ης /26ης Απριλίου 2018, η Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ. Viorica Dăncilă επεσκέφθη το Πατριαρχείον, συνοδευομένη υπό του προσωπικού της Πρεσβείας της Ρουμανίας εις Τελ Αβίβ και υπό των κληρικών αντιπροσώπων του Πατριαρχείου Ρουμανίας εις Ιεροσόλυμα.

Την Πρωθυπουργόν και την συνοδείαν αυτής υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης η Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την υποδοχήν, την οποίαν επεφύλαξεν αυτή και διά την υποδοχήν των Επισκόπων, κληρικών και των εκάστοτε Ρουμάνων προσκυνητών.

Ο Μακαριώτατος απήντησε ότι: «σημαντικόν μέρος της αποστολής του Πατριαρχείου είναι η υποδοχή και η φροντίς των προσκυνητών της Αγίας Γης και των προσκυνητών εκ της Ρουμανίας, μετά της οποίας διατηρεί αγαθάς σχέσεις από των ημερών του Πατριάρχου Δοσιθέου έως της σήμερον, μετά του Μακαριωτάτου Πατριάχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, Τον Οποίον επεσκέφθημεν εις Ρουμανίαν».

Εις επικύρωσιν των λεγομένων Αυτού, ο Μακαριώτατος απένειμε εις την πρώτην γυναίκα Πρωθυπουργόν της Ρουμανίας, κυρίαν Viorica Dăncilă, την τιμητικήν διάκρισιν του παρασήμου του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου.

Η Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και προσέφερεν εις Αυτόν πολύτιμον φιλοτελικόν άλμπουμ, έργον εκλεκτής Ρουμανικής τέχνης.

Μετά ταύτα, η Πρωθυπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και συνοδευομένη υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και άλλων Πατέρων επεσκέφθη τον Ναόν της Αναστάσεως, τον Πανάγιον Τάφον, τον Φρικτόν Γολγοθάν και το Γραφείον του Σκευοφύλακος, ένθα προσεκύνησε το Τίμιον Ξύλον».