Την μνήμη του Προφήτη Ιεζεκιήλ εορτάζει στις 23 Ιουλίου η Εκκλησία μας. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μείζονες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, δηλ. τους προφήτες που άφησαν πίσω τους μεγάλο συγγραφικό έργο.

Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ είναι ένας εκ των τεσσάρων μεγάλων Προφητών. Οι άλλοι τρεις μεγάλοι Προφήτες είναι ο Ησαΐας, ο Ιερεμίας καί ο Δανιήλ.

Γεννήθηκε το 620 π.Χ. Ο πατέρας του Βουζεί ήταν ιερέας. Κατ’ άλλους ήταν και ο ίδιος ιερέας. Οδηγήθηκε αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα μετά την πρώτη κατάληψη της Ιερουσαλήμ, το 598 π.Χ. Εκεί στην εξορία κλήθηκε στο προφητικό αξίωμα, τό 598 π.Χ., και έδρασε μεταξύ των εξορίστων συμπατριωτών του.

Το όνομά του σημαίνει: «Ο Θεός είναι δυνατός» ή «εκείνον πού ο Θεός δυναμώνει».

Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φονεύθηκε από τη φυλή του Γαδ, επειδή ήλεγχε τις ειδωλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ.

Το βιβλίο του Προφήτη Ιεζεκιήλ διαιρείται σε τρία μέρη: 

Το πρώτο μέρος (κεφ. α'-κδ') περιέχει προειδοποιήσεις για τη βέβαιη καταστροφή της Ιερουσαλήμ.

Το δεύτερο μέρος (κεφ. κε'-λβ') περιέχει προφητείες καταδίκης για διάφορα ειδωλολατρικά έθνη και το τρίτο μέρος (λγ'-μη') αποτελείται από προφητείες οι οποίες αναφέρονται σέ διάφορα θέματα.

Στο τρίτο μέρος περιλαμβάνεται και η προφητεία, η οποία αναφέρεται στό όραμα τού Προφήτου Ιεζεκιήλ, τό σχετικό μέ τήν θαυματουργική ζωογόνηση των γυμνών οστών, πού γίνονται ζωντανοί άνθρωποι με το πρόσταγμα τού Θεού (λζ', 1-14). Η προφητεία αυτή διαβάζεται στούς Ιερούς Ναούς κατά τόν Εσπερινό του Mεγάλου Σαββάτου, δηλαδή το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής μετά την περιφορά του Επιταφίου, επειδή προφητεύει την ανάσταση των νεκρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Μερικά λόγια του προφήτη, που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου: «Και εγένετο λόγος Κυρίου προς με λέγων... ότι πάσαι αι ψυχαί εμαί εισίν ... η ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Ο δε άνθρωπος ος έσται δίκαιος, ο ποιών κρίμα και δικαιοσύνην ... ζωή ζήσεται, λέγει Κύριος» (Ιεζεκιήλ, ιη' 1-9). Δηλαδή, ο Κύριος μίλησε σε μένα και είπε: κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος, όμως, που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια, λέγει ο Κύριος.