Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της Καλαμπάκας, Αγίου Βησσαρίωνος. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε η υποδοχή της Τίμιας Κάρας του Αγίου στα προπύλαια του Μητροπολιτικoύ Ναού του Aγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας υπό των Σεβασμιωτάτων Σταγών και Μετεώρων κ.Θεόκλητου, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομου, Ιλίου κ. Αθηναγόρα, κληρικών και πιστών που έσπευσαν να την ασπαστούν.

Την Τίμια Κάρα παρέδωσε στον Μητροπολήτη Αθηναγόρα ο Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσόστομος.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα το Σάββατο όπου είναι και ημέρα εορτής του Αγίου.

Την Παρασκευήν 14ην Σεπτεμβρίου (Παραμονήν):

Τό πρωί θά τελεστή ή πανηγυρική θεία λειτουργία μετά θείου Κηρύγματος. Ή τελετή τής Υψώσεως τοΰ Τιμ. Σταυροΰ γίνεται μετά τήν Δοξολογίαν τοΰ Όρθρου (περί ώραν 8.45’π.μ.).

2. Τό άπόγευμα καί περί ώραν 7.00′, είς τόν Μητροπολιτικών Ιερόν Ναόν θά τελεσθή ό Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός τοΰ Αγίου κατά τον όποιον θά χοροστατήσει ό Σεβασμιώτατος Μητρο­πολίτης Φιλίππων , Νεαπόλεως καί Θάσου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ , συμπαραστατοΰμενος υπό τών Σεβ. Μητροπολιτών, Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ιλίου κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Γρεβενών κ. ΔΑΥΙΔ καί τοΰ σεπτοΰ Ποιμενάρχου μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

3. Μετά τόν Έσπερινόνκαί περί ώραν 8.15’μ.μ. θά γίνη ή λιτάνευσις τής Ιεράς Εικόνος καί τής Τιμίας Κάρας τοΰ Αγίου, διά τών όδών Βλαχάβα καί Τρικάλων. Εις τήν κεντρικήν πλατείαν Ρήγα Φερραίου θά εΰλογηθή ή Αρτοκλασία καί θά έκφωνηθή ό πανηγυρικός τής ημέρας υπό τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. ΔΑΥΙΔ. Κατόπιν θα έπιστρέψωμεν διά τών Ιδίων όδών είς τόν ‘Ιερόν Ναόν διά τήν Απόλυσιν.

Τό Σάββατο 15ην Σεπτεμβρίου, ήμέραν τής εορτής:

1. Τό πρωΐ καί ώρα 7.30′ θά ψαλή ό πανηγυρικός Όρθρος, κατά τόν όποιον θά χοροστατήση ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, όστις θά προεξάρχη τής Θ. Λειτουργίας καί θά κηρΰξη τόν θείον Λόγον.