Εκείνων που ο αγώνας είναι τέλειος, τελειότερη είναι η αμοιβή.Και εκείνων που δεν είναι τέλειος ο αγώνας, ελλιπής είναι η αμοιβή.

Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος

 

Εκείνος που αξιώθηκε να μιλήσει με τον Θεό, πόσα αγαθά δεν θα απολαύσει; Διότι η προσευχή είναι διάλογος με τον Θεό.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

Ο δικαστής, που κρίνει δίκαιο τον άδικο και άδικο τον δίκαιο, είναι ακάθαρτος ενώπιον του Θεού και προκαλεί την απέχθειά Του.

Παροιμίες Σολομ

 

Εβλεπαν τα μάτια μου τον Κύριο μπροστά μου πάντοτε, γιατί βρίσκεται στα δεξιά μου, για να μη σαλευθώ.

Πράξ. Β’ 25

 

Η αγάπη ομολογεί τον Πατέρα, προσκυνάει τον Υιό, και δοξολογεί το Πνεύμα. Η αγάπη δεν διαιρεί την ομοφωνία της Τριάδος.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

Οι πειρασμοί λοιπόν είναι που δοκιμάζουν τις ψυχές, αν αγαπούν τον Θεό ή όχι, και αυτοί τις κάνουν άξιες ή ανάξιες γι’ Αυτόν.

Αγιος Εφραίμ ο Σύρος

 

Ως πρός τα χρήματα επαινούμε εκείνους πού δεν χρωστούν τίποτε, ενώ ως προς την αγάπη μακαρίζουμε αυτούς που διαρκώς οφείλουν.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

Η προσευχή δεν χρειάζεται ορισμένη στάση, ορισμένους τόπους και καιρούς, αλλά γενναίο και νηφάλιο φρόνημα.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

Τούτο είναι που ανατρέπει ολόκληρη την οικουμένη, η αμέλεια που δείχνουμε για την ανατροφή των παιδιών μας.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

 

Για κάθε πράγμα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός.

Εκκλ. γ’ 1

 

«Σιτίοις χρώ, μή τοίς ηδέσιν, αλλά τοίς ωφελίμοις» (Να χρησιμοποιείς τροφές όχι τις νόστιμες, αλλά τις ωφέλιμες).

Νείλος ο Ασκητής

 

Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος με τη θέλησή του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του, αλλά χρειάζονται και οι βροχές της χάριτος.

Αγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος

 

Είναι αδύνατο να πλησιάσουμε το αγαθό, αν πρώτα δεν απομακρυνθούμε και αποφύγουμε το κακό.

Μέγας Βασίλειος

 

Η αυτάρκεια έχει διαφορετική σημασία για τον καθένα, ανάλογα με την κατάσταση και τη συνήθεια του σώματος και την ανάγκη που έχει κάθε φορά.

Μέγας Βασίλειος

 

Δεν υπάρχει κανένα κακό χειρότερο από την οκνηρία, κανένα μεγαλύτερο από την αργία.

Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος