Ποιός μπορεί να πετύχει το καλό αν δεν γνωρίζει την αιτία όλων των καλών που είναι ο Θεός; Ο Κύριος το φως το άπλωσε για όλους μας. Είμαστε χριστιανοί κι όμως αφήσαμε να πέσει ανάμεσά μας βαριά διχόνοια. Στ’ αλήθεια, αυτό μας επιβάλλει η πίστη μας; Έτσι διδάσκει ο λόγος του Κυρίου;

Μέγας Κωνσταντίνος αυτοκράτορας της Ρωμανίας και Ισαπόστολος (272 - 337)