Οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού ανήκουν στην αλήθεια και όσοι δεν ανήκουν στην αλήθεια, δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού.

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς