Του Μητροπολίτου Κισάµου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου

Το σχέδιο Νόµου αφορά την αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα µε εισήγηση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής που συνέστησε ο τέως Υπουργός ∆ικαιοσύνης και συγκεκριµένα, ανάµεσα σε άλλα, την κατάργηση των άρθρων 198, 199 και 201 του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν στην κακόβουλη βλασφηµία, στην καθύβριση θρησκευµάτων και στην περιύβριση νεκρού. Για το θέµα αυτό η ∆ιαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε πρόσφατη Συνεδρία Της, αποφάσισε να παρέµβει σηµειώνοντας σε σχετικό ∆ελτίο Τύπου: «…το γεγονός αυτό θα έχει αρνητικά αποτελέσµατα για το αγαθό της θρησκευτικής και κοινωνικής ειρήνης, θέµα που αφορά και όλες τις δραστηριοποιούµενες στον τόπο µας γνωστές θρησκείες».Συγκεκριµένα, και εις ό,τι αφορά την πίστη, τη θρησκεία και την Εκκλησία, καταργούνται τα άρθρα που αφορούν:

1. Κακόβουλη βλασφηµία και καθύβριση µε οποιονδήποτε τρόπο προς το Θεό και τη Θρησκεία (άρθρα 198-199),

2. Περιύβριση νεκρών ή µελών του ή την τέφρα του (άρθρο 201). Πρακτικά λοιπόν οι προωθούµενες ανωτέρω αλλαγές σηµαίνουν ότι θα µπορεί ο οποιοσδήποτε χωρίς να κινδυνεύει να του επιβληθεί κάποια ποινική κύρωση, να: 1. Βρίζει δηµόσια και µε οποιονδήποτε τρόπο τον Θεό. 2. Βλασφηµά δηµόσια τα θεία.

3. Καθυβρίζει δηµόσια και κακόβουλα µε οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισµένη θρησκεία.

4. Προβαίνει σε περιύβριση νεκρού.

5. Προβαίνει σε περιύβριση τάφου, ως και ένα σωρό άλλες παραβατικές, κατά την άποψή µας, συµπεριφορές, που µέχρι σήµερα τουλάχιστον θεωρούνται κολάσιµες και επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.

Αίσθηση, όπως σηµειώνουν ειδικοί, προκαλεί επίσης το γεγονός ότι µόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση των νέων δύο Κωδίκων (Ποινικού Κώδικα και νέου Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας) θα ψηφιστεί από τη Βουλή µε τη διαδικασία των Κωδίκων, δηλαδή δεν θα ψηφιστεί το Νοµοσχέδιο κατ΄ άρθρον, αλλά ως ένα άρθρο και σε µία συνεδρίαση της Βουλής. Πράγµα που, αν όντως ισχύει, σηµαίνει ότι οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν θα µπορούν να καταψηφίσουν κάποιο από τα άρθρα αν δεν συµφωνούν µε αυτό.

Στώµεν καλώς, θα πούµε εµείς. Ενώπιον όλων αυτών των προωθούµενων αλλαγών και ανατροπών, δεν θα πρέπει να εκφράσουµε την αγωνία µας, τον προβληµατισµό µας και τη διαφωνία-διαµαρτυρία µας;  Ή µήπως πάλι θα… στοχοποιηθούµε και θα τύχουµε… υβριστικής αντιµετώπισης, προσάπτοντάς µας προθέσεις… «πολιτικής αντιπαράθεσης»!

Οταν ακόµα και στην αρχαιότητα ο νεκρός, κεκοιµηµένος κατά την Εκκλησία, τύγχανε τιµής και σεβασµού και η ταφή αποτελούσε πρωτογενές στοιχείο της ανθρώπινης συνείδησης, χρέος στα «άγραπτα και ασφαλή θεών νόµιµα» (Σοφοκλής) και όχι απλώς έθιµο, σήµερα θα πρέπει να επιτρέψουµε να υβρίζεται και εµείς να σιωπούµε; Οταν η πίστη και η θρησκεία είναι στοιχείο ιδιοπροσωπίας, στοιχείο ταυτότητας ενός λαού, ενός Έθνους, δεν έχουµε χρέος και ευθύνη όλοι µας; Θεσµοί, Πρόσωπα και Κοινωνία, να διαφυλάξουµε και διασφαλίσουµε την ιερότητα αυτής της πίστης; Οταν µε πλειάδα Νόµων κατοχυρώνονται τα πάσης φύσεως δικαιώµατα µειονοτήτων και διαφορετικοτήτων, και καλώς γίνεται, δεν θα πρέπει να είναι κατοχυρωµένο το δικαίωµα του σεβασµού στην πίστη, τη θρησκεία και τους νεκρούς;

Πού οδηγείται µία κοινωνία όταν δεν σέβεται τα θέσµια, τα ιερά και τα όσια; τόσο αυτά που αιώνες τη γαλουχούν και την τρέφουν, όσο και όλων εκείνων που συνυπάρχουν στην ίδια κοινωνία; Μπορεί στο όνοµα του…. «εξορθολογισµού των αδικηµάτων» να αποϊεροποιείται ο ιστός µιας κοινωνίας;

Κλείνω τον φτωχό αυτό συλλογισµό µου µε τα λόγια ενός µεγάλου Ελληνα: «Σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κοµµάτι από το µέλλον».(Γ. Σεφέρης).