Ο Θεός με διάλεξε να υπηρετώ το καλό κι έχω καθήκον να φροντίζω όλοι οι άνθρωποι το θέλημά του να γνωρίσουν. 
Μόνο η μετάνοια οδηγεί στη σωτηρία.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας