ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ Κ. ΠΑΥΛΟΥ