Περίπου 1000 άτομα θα προσληφθούν από την Εκκλησία μέσω των οκτάμηννω προγραμμάτων του υπουργείου Εσωτερικών.Πρόκειται για ένα πρόγραμμα  απασχόλησης  περίπου  36.000 ανέργων.Η δράση περιλαμβάνει τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Από τις θέσεις αυτές οι 1000 θα δοθούν στην Εκκλησία ,χωρίς ωστόσο  να έχουν ακόμη οριστεί οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που θα γίνουν οι προσλήψεις. Είναι δεδομένο ωστόσο ότι οι πορσλήψεις θα αφορούν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.Το όλο πρόγραμμα αφορά προσλήψεις σε κοινωνικές δομές ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα ανεργίας που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού και την κάλυψη αυξημένων αναγκών όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.