ΡΟΗ

  • 03.08.2021  83
    Οσιακές Αγιορείτικες Μορφές (βίντεο)
    Σύγχρονες και παλαιότερες οσιακές μορφές στον Άθωνα. Πατέρες που δίδαξαν μέσω της αφάνειας και της σιωπής τους. Ταπεινότατες υπάρξεις, που επιζητούσαν την αφάνεια ακόμη και μετά την κοίμησή τους, πιστεύοντας ότι δεν είναι άξιοι ούτε αυτής της εξοδίου Ακολουθίας και ορθοδόξου ταφής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ