Σαραντάωρο ( 40) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών στις βασικές αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας και του Εθελοντισμού θα λάβει χώρα κατά το διάστημα…

Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021 εκ μέρους της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής. Προθεσμία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Πληροφοριες: www.galilee.gr