Να καταγραφούν όλα τα μοναστηριακά προϊόντα και οι μονές που τα παράγουν  επιθυμεί η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας .Ηδη έχει αποσταλεί ένα ακόμα Εγκύκλιο Σημείωμα (αρ. πρωτ. 1837/891/15.05.2020), διά του οποίου η Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών και οι λοιπές Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώνονται για την, από το Συνοδικό της Γραφείο επί των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, πρόθεση κατάρτισης «Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Υ » με τα παραγόμενα από τις Ι. Μονές και τα Ι. Ησυχαστήρια των Ι. Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος «Μοναστηριακά Προϊόντα». Σκοπός της νέας αυτής πρωτοβουλίας και δράσεως του Συνοδικού Γραφείου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή των εν λόγω προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Φορείς, πολλοί εκ των οποίων το προηγούμενο διάστημα με τις επαφές και τις επικοινωνίες τους με την Γραμματεία του Συνοδικού Γραφείου, έχουν ήδη εκφράσει το έντονο σχετικό ενδιαφέρον τους. Οι ενδιαφερόμενες Ι. Μονές και Ι. Ησυχαστήρια οφείλουν διά των Ι. Μητροπόλεων αυτών να αποστείλουν ταχυδρομικώς τον σχετικό κατάλογο προϊόντων στη Γραμματεία του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού) της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, ΤΚ 11521, Αθήνα), ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 1) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των Ι. Μονών, Ησυχαστηρίων και Προσκυνημάτων, τα οποία παράγουν και διαθέτουν αποκλειστικά δικά τους προϊόντα (όχι άλλων παραγωγών), 2) κατάλογο των παραγομένων μοναστηριακών προϊόντων ανά Ι. Μονή, Ησυχαστήριο και Προσκύνημα, και 3) κάθε άλλη σχετική χρήσιμη πληροφορία για την μέχρι και σήμερα παραγωγή και διάθεση μοναστηριακών προϊόντων.