Στην  τελευταία συνεδρίαση μέσω  τηλεδιάσκεψης του Περιφερειακού Συμβουλίου,  ο περιφερειάρχης  κ. Παναγιώτης Νίκας αναφέρθηκε  στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής  Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας, για το έργο «Ψηφιοποίηση των χειρογράφων και καταλογογράφηση των εντύπων της Ιεράς Μονής  Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας», δηλώνοντας πως το έργο αυτό δεν θα προχωρήσει.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιεράς Μονής (Ι.Μ.) Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου Μεσσηνίας.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για την Μεσσηνία και την Πελοπόννησο με δεδομένη, τη διάσωση του ανεκτίμητου πρωτογενούς και άγνωστου, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό, πολιτιστικού πλούτου που βρίσκεται στα αρχεία της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Βουλκάνου (η Μονή βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Μεσσήνης της Π.Ε. Μεσσηνίας και χτίσθηκε τον 17ο αιώνα, όταν το παλιό Βυζαντινό μοναστήρι του 9ου αιώνα, εγκαταλείφθηκε από τους μοναχούς).