Της Λητώς Μησιακούλη

 

Στη χώρα μας, η δευτερογενής αγορά σπάνιων βιβλίων και χειρόγραφων διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, παρά την έντονη ανισορροπία που επικρατεί στο ευρύτερο πολιτικο-οικονομικό γίγνεσθαι.

Στην τελευταία δημοπρασία που πραγματοποίησε ο οίκος «Πέτρος Βέργος» (Vergos Auctions), αρκετοί ιδιώτες πήραν μεγάλη ανάσα ρευστότητας και αντίστοιχα οι συλλέκτες απέκτησαν σπάνιους θησαυρούς σε ελκυστικές τιμές. Αποτέλεσμα ήταν να καταγραφεί ποσοστό πώλησης 80% σε όγκο.

Χειρόγραφα και βιβλία θρησκευτικού και εκκλησιαστικού περιεχομένου συνεχίζουν να διακινούνται στην ελληνική δευτερογενή αγορά και να προσελκύουν το ενδιαφέρον. Παράδειγμα αποτέλεσε η πώληση του εγγράφου με αριθμό lot 115, «Γρηγόριος, Ο Πρωτοψάλτης, Ταμείον ανθολογίας, περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της λαμπροφόρου Αναστάσεως, μετά τινων καλλοφωνικών ειρμών εν τω τέλει, κατ’ εκλογήν των εμμελεστέρων και ευφραδεστέρων μουσικών μαθημάτων των ενδοξοτέρων διδασκάλων παλαιών τε και νέων, εξηγηθείσαν εις την νέαν της μουσικής μέθοδον (...) νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον, τόμος πρώτος (από τους 2). Κωνσταντινούπολη, Isaac de Castro, 1834 / 4ο, 393 σ. (τρύπες από έντομο στα περιθώρια μερικών φύλλων). Ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με δέρμα (μικρές φθορές, εμπίεστη διακόσμηση στα καλύμματα, χαλαρωμένη η ράχη). Γκίνης & Μέξας, 2431, Χατζηθεοδώρου 10», όπως ακριβώς αναφέρεται από τον κατάλογο της VergosAuctions. Αλλαξε χέρια έναντι 118 ευρώ.

Σε πολύ καλή τιμή αγοράστηκε η «Ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, ψαλλομένη τη δεκάτη του Φεβρουαρίου μηνός, συντεθείσα παρά Γεωργίου του Τραπεζουντίου, νυν τύποις εκδοθείσα και μετ’ επιμελείας ότι πλείστης διορθωθείσα. Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1793 / 4ο, 40 σ. (μικρή τρύπα από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο των τελευταίων κυρίως φύλλων, λεκέδες από νερό, οξείδωση, η προμετωπίδα δεμένη στο τέλος). Το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο, ο τίτλος σε τυπογραφικό πλαίσιο και με ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα, ξυλόγραφη προμετωπίδα (“Ο Άγιος Χαραλάμπης”). Μεταγενέστερη πάνινη ράχη (φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Λαδάς & Χατζηδήμος, I, 113, Petit, σ. 37, αρ. 11. (δεμένο στην αρχή:) Βίος του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος, Προστάτου Κερκύρας, μετά των νεωτέρων θαυμάτων αυτού και μετά προσθήκης των εικοσιτεσσάρων οίκων του Αγίου, εκδίδεται υπό Ιωάννου Ζερβού πτ. ιερέως Αναστασίου. Κέρκυρα, τυπογραφείο Ο Κάδμος Ν. Καραγιάννη, 1869. 8ο, 48 σ. (λείπει η λιθογραφία, λερωμένο αντίτυπο). Ηλιού & Πολέμη, 1869.59, Legrand & Pernot, 2675, Petit, σ. 264, αρ. 25.». Έπιασε 236 ευρώ.

 

Ξεπέρασε την αρχική τιμή

Στην ίδια δημοπρασία πουλήθηκε η πρώτη έκδοση από τον Προκόπιο τον Μεγασπηλαιώτη «Βιβλίον καλούμενον Αυλός Ποιμενικός, περιέχον ψυχωφελείς διδαχάς εν πάσαις ταις Κυριακαίς και Δεσποτικαίς Εορταίς μιας επταμηνιαίας σειράς, αρχομένας από της πρώτης Κυριακής του Σεπτεμβρίου, ήτοι από της Κυριακής προ της Υψώσεως του Σταυρού και τελευτώσας μέχρι της Νέας Κυριακής του Θωμά, κατά την εν ταις Κυριακαίς διατεταγμένην ανάγνωσιν του Ιερού Ευαγγελίου, εις τάξιν Κυριακοδρομίου, (...) νυν δε πρώτον τυπωθείσας, (...) (σ. 324:) Εξεφωνήθησαν αι διδαχαί αύται εν τη Λευκωσία, πρωτευούση πολιτεία της Κύπρου, Αρχιερατεύοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσάνθου, εν τω αψοδ’ έτει. Λειψία, Breitkopf, 1780. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο, 236 + 324 σ. (μικροί λεκέδες στα περιθώρια των πρώτων κυρίως φύλλων, οξείδωση). Κείμενο σε 2 στήλες, χαλκόγραφη προμετωπίδα (ολόσωμο πορτραίτο του πατριάρχη Ιεροσολύμων Αβραμίου). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές). Legrand (18ος αι.) 988 (“de huit feuillets non chiffrés et 324 pages”), Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1077 (“σ. [16]+324”)». Είχε αρχική τιμή 300 ευρώ, αλλά πουλήθηκε προς 590 ευρώ, σχεδόν διπλασιάζοντας τα προγνωστικά.