Εγκύκλιο   για τη γιορτή Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εξέδωσε ο  Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος σήμερα, στην οποία επισημαίνει πως με το βλέμμα στραμμένο προς τον Τίμιο Σταυρό τον βλέπουμε να υψώνεται ψηλά σαν μία μοναδική σκάλα δια της οποίας ανεβαίνουμε προς τον Παράδεισο!

Η εγκύκλιος

Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης·
Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας,
Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα·
Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα·
Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα,
καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα.

Σήμερα τιμούμε το Σταυρό του Κυρίου, υψώνοντάς τον κατά την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Σήμερα τελούνται τα θαυμάσια της αγάπης του Θεού, ο οποίος έστειλε το μονογενή Του Υιό και καταδέχτηκε εκουσίως την ατιμωτική Σταύρωση, μετασχηματίζοντας έτσι ένα εργαλείο βασανιστηρίων και θανάτου, σε ένα σύμβολο της νίκης εναντίον του θανάτου.

Σήμερα ο Σταυρός υψώνεται ψηλά σαν μία μοναδική σκάλα δια της οποίας ανεβαίνουμε προς τον Παράδεισο. Ανεβαίνουμε με τη βοήθεια της ίδιας αγάπης που άφησε τα καρφιά να τρυπήσουν τα άσπιλα χέρια και τα πόδια του Σωτήρος μας. Ο Κύριος έθεσε τον εαυτό Του επί του Σταυρού, κρεμάμενος ως καρπός αθανασίας, «ως βότρυς πλήρης ζωής» (Στιχηρά των αίνων του όρθρου της εορτής).

Αγαπητοί μου χριστιανοί, με το βλέμμα στραμμένο προς τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου, ειδικά σήμερα, καλούμαστε να σκεφτούμε την αγαπημένη μας Θεολογική Σχολή και το Ελληνικό Κολλέγιο. Ειδικά σήμερα, ας προσευχηθούμε για αυτό το πολύτιμο ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής μας με πνεύμα αλληλεγγύης. Όλοι γνωρίζουμε πόσο πολύ η Σχολή μας αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια για να επιτύχει σταθερότητα και ασφάλεια. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Σχολή του Τιμίου Σταυρού και το Ελληνικό Κολλέγιο, θα διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενεές των κληρικών μας, καθώς ο «Ιερός Λόφος» στον οποίο βρίσκεται θα μεταμορφώνεται όλο και περισσότερο σε ένα τόπο θυσιαστικής αγάπης, όπως ακριβώς ο λόφος του Γολγοθά.

Ενώ αντικρύζουμε το Σταυρό του Κυρίου σε κάθε τόπο και χρόνο με την παγκοσμιότητά του, ας αφεθούμε στην ακατανίκητη δύναμή του, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εµαυτόν» (Ιωαν. 12:32). Με αυτή την ισχύ, το ίδιο πνεύμα θυσίας, αγάπης και γενναιοδωρίας, ας μεταμορφώσουμε την αγαπημένη μας Σχολή σε ένα
μοναδικό ακαδημαικό ίδρυμα, για το οποίο όλες οι επόμενες γενεές θα δοξάζουν τον σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο.