Πρόσκληση είχε λάβει και ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (ΙΣΚΕ) για να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις του στην Επιτροπή της Βουλής που συζητούσε στα μέσα Δεκεμβρίου το νομοσχέδιο περί "συμφώνου συμβίωσης". Αυτό που βγαίνει στην επικαιρότητα είναι ότι ο ΙΣΚΕ είχε απαντήσει -μέσω του προέδρου του, πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Κατωπόδη, πως δεν βλέπει το λόγο να παραστεί εφόσον έχουν ήδη ληφθεί αποφάσεις όπως τόνιζε.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του ΙΣΚΕ - με ενδιαφέρουσες στοχεύσεις- έχει ώς εξής:

Κύριοι,

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, όσον αφορά την πρόσκλησή σας, θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να παρίσταται σε μία επιτροπή που έχει ήδη λάβει αποφάσεις.

Ο Ι.Σ.Κ.Ε συμφωνεί με την εκπεφρασμένη γνώμη της Ιεράς Συνόδου και από πλευράς Εκκλησιαστικής, δεν έχει να παρατηρήσει κάτι περαιτέρω.

  Όμως ως Έλληνες πολίτες διαμαρτυρόμεθα γιά το λεγόμενο <σύμφωνο συμβίωσης> καθ' όσον το κράτος και η Κυβέρνηση δεν μπορούν να νομοθετούν αφύσικα ή παραφύσιν πράγματα.

Δεν λαμβάνεται δυστυχώς υπ'όψιν σας την Ορθόδοξη παράδοση και τα ήθη του Ελληνικού λαού. Δεν έχετε υπολογίσει και σταθμίσει τις παρενέργειες του εν λόγω νομοσχεδίου οι οποίες θα φανούν πολύ σύντομα. Άραγε αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα? Η αποκατάσταση των κιναίδων? ή είναι ένα βήμα προς την Νέα Τάξη που επιχειρείται παγκοσμίως? Άλλωστε το ζήτημα είναι πολιτικό και η κυβέρνηση που θα το ψηφίσει θα έχει την ευθύνη. Γιατί το συνδέεται με την  Εκκλησία και το Μυστήριο του Γάμου και της οικογένειας?

Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα ήταν σε ώτα μη ακουόντων, γι'αυτό και δεν παριστάμεθα.