Το διήμερο 13-14 Μαίου θα γίνει το συνέδριο με θέμα «Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία» που διοργανώνεται από την Ένωση Κωνσταντινουπολιτών. Το συνέδριο θα ασχοληθεί με την ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως, τη σημασία της για τον Ελληνισμό, την πρόσληψή της από την νεότερη ιστοριογραφία και λογοτεχνία, καθώς και τις διαφορετικές οπτικές και προσεγγίσεις της που εμφανίζονται κατά καιρούς στα σχολικά εγχειρίδια.

Ως επιμέρους θεματικές του συνεδρίου ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής:

 • Η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
 • Ο Ελληνισμός της Κωνσταντινουπόλεως μετά την Άλωση
 • Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
 • Η Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής και Δύσης
 • Η Κωνσταντινούπολη των περιηγητών
 • Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
 • Η Κωνσταντινούπολη στην νεότερη λογοτεχνία
 • Η Παιδεία, η λογοτεχνική δημιουργία και η μουσική στην Κωνσταντινούπολη (19ος- 20ος αι.)
 • Η Κωνσταντινούπολη στα σχολικά εγχειρίδια

Έως τις 29 Φεβρουαρίου η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται προτάσεις για εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Οι προτάσεις να αποσταλούν στην Γραμματεία της Επιστημονικής Επιτροπής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου απαρτίζουν οι:

Επιστημονική Επιτροπή

 • Ευάγγελος Χρυσός, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Άννα Ταμπάκη, Καθηγήτρια Ιστορίας του Θεάτρου, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μαρία Ευθυμίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οθωμανικής Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μαρία Μαντουβάλου, δ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών