Με την Χάρη και την βοήθεια του Θεού, ο Οποίος «έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις Αυτού» (Σοφία Σειράχ λη΄.6), η Ιερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρών και Οινουσσών εξέδωσε τα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου διά τον Άγιον Νεομάρτυρα Αγγελήν τον Αργείον τον ιατρόν, τον εν Χίω αθλήσαντα, το οποίο διωργάνωσε με την συμμετοχή Ακαδημαικών, Πανεπιστημιακών Καθηγητών και άλλων Επιστημόνων το σωτήριον έτος 2013, επί τη συμπληρώσει διακοσίων ετών άπό του σεπτού μαρτυρίου αυτού (3 Δεκεμβρίου 1813).

Τα Πρακτικά διατίθενται από τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, τα δε έσοδα θα διατεθούν υπέρ της Φιλανθρωπικής και Πνευματικής διακονίας της Εκκλησίας (τηλ. 22710 43045. εσ. 2).