Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, ο Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ.Παντελεήμων, ευρισκόμενος στην πρωτεύουσα Λιμπρεβίλ της Γκαμπόν στα πλαίσια ποιμαντικής επισκέψεως, συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκεντρώσεως και Ασφαλείας κ.Pacome Moubelet Boubeya, ο οποίος του παρέδωσε την επίσημη αναγνώριση της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Δημοκρατία της Γκαμπόν, επισημαίνοντας ότι το κράτος προσβλέπει στην δημιουργική και γόνιμη παρουσία Αυτής.

Ο Θεοφιλέστατος εξέφρασε τις ευγνώμονες ευχαριστίες του Προκαθημένου του Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρείας, Μακαριωτάτου κ. Θεοδώρου Β’ και της τοπικής Εκκλησίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν κ.Αλί Μπονγκό Οντιμπά, ο οποίος ενέκρινε τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατόπιν της υποβληθείσης σχετικής αιτήσεως του Επισκόπου κατά το έτος 2014, ως και προς τον κ.υπουργό για την καλλίκαρπη συνεργασία. Ακόμη, ο κ.Boubeya ενημέρωσε τον κ.Παντελεήμονα και για την πρόοδο των ενεργειών προς έκδοση της αδείας ανεγέρσεως του πρώτου ορθοδόξου Ναού στο κέντρο της πρωτεύουσας.