Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Αντιοχείας κάλεσε στο Φανάρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ώστε να συζητηθεί για ακόμη μια φορά το σοβαρό ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ και καιρό μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, σχετικά με το ποιο από τα δύο έχει δικαιοδοσία στο Κατάρ.

Το πρόβλημα είναι ότι το Πατριαρχείο Αντιοχείας –σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίας Αντωνιάδου στο «Βήμα»- δηλώνει σε σχετική επιστολή προς τον κ. Βαρθολομαίο πως δεν προτίθεται να παρευρεθεί στην  Αγία και Μεγάλη Σύνολο της Ορθοδοξίας που θα γίνει τον Ιούνιο στην Κρήτη. Έτσι το ζήτημα του Κατάρ που κλείνει τρία χρόνια άλυτο, μπορεί να υπονομεύσει την Πανορθόδοξη Σύνοδο για την οποία έχουν γίνει τόσες πολύχρονες προσπάθειες.

Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης την περασμένη εβδομάδα προ του αδιεξόδου απέστειλε επιστολή στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη, με την οποία τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη.

«Λύπην, άλγος ψυχής και πολύν πόνον» δηλώνει ο κ. Βαρθολομαίος ότι του προκάλεσε η επιστολή του Πατριάρχη Αντιοχείας, με την οποία αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμμετάσχει στην Μεγάλη Σύνοδο, εάν δεν λυθεί η υπόθεση «του Εμιράτου του Κατάρ. Ενθυμείται, ασφαλώς, η Υμετέρα Μακαριότης και η κατ΄ Αυτήν αδελφή Εκκλησία οπόσους κόπους επί σειράν ετών και προσπαθείας κατέβαλε και αύτη διά των εκάστοτε Αντιπροσωπειών αυτής προς προετοιμασίαν της Συνόδου ταύτης, τας οποίας κατ΄ αξίαν εκτιμά ως κατά πάντα θετικάς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εφ΄αίς πάσαις και εκφράζει την ευχαριστίαν και αναγνώρησιν αυτού» δηλώνει ο κ.κ. Βαρθολομαίος και προσθέτει:  «Εν τω μεταξύ όμως προέκυψεν ως μη ώφειλε, το γνωστόν πρόβλημα του Κατάρ, των Αγιωτάτων Εκκλησιών Αντιοχείας και Ιεροσολύμων προβαλουσών επ΄ αυτού εκατέρας ίδια επιχειρήματα».

Και καταλήγει: «Ως γνωστόν Υμιν, Μακαριώτατε αδελφέ, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν συνεργασία μετ΄Αντιπροσωπειών των δύο πρεσβυγενών Πατριαρχείων, αλλά και των εν Αθήναις εκπροσώπων της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως, κατέβαλε πολλάς προσπαθείας, άνευ όμως του ευκταίου και αναμενομένου μέχρι σήμερον θετικού και ικανοποιητικού δι΄ αμφοτέρας τας Εκκλησίας αποτελέσματος».

Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιον  «το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, εν τη συντονιστική και πρωτοθρόνω ευθύνη αυτού και ενώπιον του αναληφθέντος ιστορικού εγχειρήματος της συγκλήσεως της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ήτις οφείλει ίνα καταδείξη την ενότητα της Μίας και Ενιαίας Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας και την μαρτυρίαν αυτής προς τον σύγχρονον κόσμον, αναλαμβάνει την πρωτοβουλίαν ίνα προσκαλέση Υμετέραν Αντιπροσωπείαν εις Φανάριον (…)».

Η διένεξη μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχείας και Ιεροσολύμων ξεκίνησε με αφορμή την εκλογή Μητροπολίτη με τον τίτλο «Κατάρων» από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, περιοχή όμως η οποία κατά το Πατριαρχείο Αντιοχείας ανήκει στην δική του εκκλησιαστική δικαιοδοσία.

Το ζήτημα που απασχολεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα τις δύο πλευρές έχει ρίξει πολλές φορές την σκιά του στις διορθόδοξες συναντήσεις υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών και Συνάξεις Ορθοδόξων Προκαθημένων, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης.