Σε κοινή ανακοίνωση τους η Εκκλησία της Ρωσίας και η Ευαγγελική Ένωση του Billy Graham (γνωστού ευαγγελιστή ιεροκήρυκα των ΗΠΑ) ανήγγειλαν την διοργάνωση μιας παγκόσμιας συνόδου χριστιανών ηγετών για την υπεράσπιση των υπό διωγμό χριστιανών. Η σύνοδος θα γίνει στη Μόσχα στο διάστημα 28-30 Οκτωβρίου 2016 και υπολογίζεται ότι θα συγκεντρώσει πάνω από 1.000 αντιπροσώπους από 150 χώρες.

Ο λόγος για την διοργάνωση μιας τόσο μεγάλης εκδήλωσης δεν είναι άλλος από τη μαζική διώξη που υφίστανται χριστιανικοί πληθυσμοί αυτή την εποχή, κυρίως στην Μ. Ανατολή, την Αφρική αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, δίωξη που θυμίζει σε έκταση τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες αλλά και την καταπίεση που είχαν υποστεί οι πιστοί από αθεϊστικά καθεστώτα τον 20ο αιώνα.