Της Λητώς Μησιακούλη

 

Ήταν μεγάλη ανάσα και τόνωση για την αγορά εικόνων και έργων τέχνης με θρησκευτικό θέμα η τελευταία δημοπρασία του αθηναϊκού οίκου Vergos Auctions, όπου εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είχε ζωγραφίσει ο Φώτης Κόντογλου, έκανε ένα αναπάντεχο άλμα. Σύμφωνα με στοιχεία του οίκου, ο Κόντογλου είχε ζωγραφίσει την εικόνα το 1933. Τα υλικά που είχε χρησιμοποιήσει ήταν αυγοτέμπερα πάνω σε μουσαμά και οι διαστάσεις της εικόνας είναι 64 x 46 εκ. Είναι χρονολογημένη και υπογεγραμμένη στο κάτω αριστερό μέρος: «διά χειρός / Φωτίου Κόντογλου / αϠλΓ΄ [1933]».

 

Ζήτηση

Η αρχική τιμή εκτίμησης της εικόνας κυμαινόταν από 10.000 έως 15.000 ευρώ, ωστόσο υπήρξε πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να αγγίξει τις 30.680 ευρώ! Σημαντικό ρόλο στον διπλασιασμό της αρχικής τιμής έπαιξε το γεγονός ότι το 1978 είχε παρουσιαστεί σε έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείου Αλ. Σούτζου, ενώ είχε δημοσιευθεί και στον αντίστοιχο κατάλογο (αρ. 66).

Ακόμη, όπως συμβαίνει στη δευτερογενή αγορά έργων τέχνης και εικόνων, σημαντικό κριτήριο για να δημιουργηθεί ζήτηση αλλά και μελλοντική αξία μεταπώλησης αποτελούν οι δημοσιεύσεις του αντικειμένου. Σχετικά με τη βιβλιογραφία της συγκεκριμένης εικόνας, ο οίκος αναφέρει τις παρακάτω δημοσιεύσεις:

- Μνήμη Κόντογλου, δέκα χρόνια από την κοίμησή του, Αθήνα 1975, σ. 313 (εικονίζεται στη σ. 251).
- Ν. Ζίας, Φώτης Κόντογλου, ζωγράφος, Αθήνα 1991, σ. 64 και εικ. 139. Ειδικότερα γράφει: «Αν και ακολουθεί πιστά τον παραδεδομένο στη μεταβυζαντινή τέχνη εικονογραφικό τύπο, με τον μαύρο κάμπο, η σχεδιαστική ακρίβεια και κυρίως η χρωματική απόδοση σε τόνους χαμηλούς, όπου το βαθυπόρφυρο του ιματίου με τις πρασινωπές σκιές συνομιλεί με το πρασινωπό της ασπίδας και των χειρίδων του θώρακα, καθιστούν την εικόνα αυτή ένα προσωπικό έργο του Κόντογλου. Η ευμορφία και σοβαρότητα του προσώπου, καθώς και η αυστηρή στάση με την έντονα τονισμένη επιπεδικότητα προσδίδουν στην εικόνα ένα πνευματικό ήθος που προσιδιάζει στην προσωπικότητα του καλλιτέχνη» (Ν. Ζίας)».