Ἀγαπητοί μου,


«Μή νομίσετε πώς καί τοῦτος ἐδώ πού προσπαθεῖ νά σᾶς μιλήσει περνᾶ μία ζωή ἄκοπη, ὅλο λόγια γαλήνια καί ἁπλά, σάν κι αὐτά πού κάπου-κάπου σᾶς χαρίζουν ἀνακούφιση. Ἡ ζωή του εἶναι γεμάτη δυσκολίες καί ὑπολείπεται τῶν λόγων αὐτῶν. Ἄν ὅμως ἦταν ἀλλιῶς τά πράγματα, ποτέ δέν θά κατάφερνε να μιλήσει ἔτσι» (Ράινερ Μ. Ρίλκε, Ὁ ὁδηγός τοῦ Ποιητῆ γιά τή ζωή).

Ἐπειδή ἀνήκω σέ μία γενιά πού μεγάλωσε μέ μεγάλες δυσκολίες, μέ τήν ἀγωνία τοῦ φωτός στα μάτια καί τή δίψα στίς ψυχές γιά διδαχή, μπορῶ νά σᾶς μιλήσω, ὅπως ὁ ποιητής, γιά δύο πολύ σημαντικές λέξεις πού διαμόρφωσαν τήν πορεία μας: Γιά τήν ἐλπίδα καί τή μεταμόρφωση!

Σήμερα τά παιδιά μας, οἱ μαθητές σας, ἔχουν ἀνάγκη γιά μία Παιδεία πού θά γεμίσει τήν καρδιά τους μέ ἐλπίδα, ριζωμένη στήν ἀλήθεια καί μέ ὁρίζοντα τόν ἄνθρωπο. Γιά μία Παιδεία πού τό «αἷμα» της θα κυοφορήσει ἀνθρώπους, οἱ ὁποίοι θά συνδέουν τή γνώση μέ τήν ἀλληλεγγύη, τήν ἐπιστήμη μέ την κατανόηση καί τήν ἀποδοχή τοῦ ἄλλου. Γιά μία Παιδεία πού θά εἶναι ἀπείθαρχη στούς ἀριθμούς τῶν στατιστικῶν, πού θά μεταμορφώνει τήν ἐκπαίδευση ἐγκεφάλων σέ καλλιέργεια ὑπάρξεων. Γιά μία Παιδεία πού δέν θά στοχεύει ἁπλά στήν παραγωγή ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, ἀλλά στή διαμόρφωση ἀνθρώπων με κριτική σκέψη. Γιά μία Παιδεία πού νοηματοδοτεῖ ἄνευρα καί ἄοσμα ἐκπαιδευτικά συστήματα ἐπειδή τολμᾶ νά πιστεύει σέ ἕνα Θεό ἀγάπης, πού ἔγινε ἄνθρωπος ἐπειδή ἀγάπησε ὅλους τούς ἀνθρώπους. Πού ὑπερβαίνει τήν ἀνοχή μέ τήν ἀγάπη.


Μένω κοινωνός τῆς πορείας καί τῆς ἔγνοιας σας γιά τά παιδιά μας πού ἀγαπᾶμε πολύ.


Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!
Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄