Ἀγαπημένα μου παιδιά!

Πόσο χαίρομαι πού σήμερα, μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἁγιασμοῦ στό καλό σας τό σχολεῖο, ἐπικοινωνῶ μαζί σας. Εἶμαι ὁ Ἀρχιεπίσκοπός σας, ἀλλά θά ἤθελα νά μέ αἰσθάνεσθε σάν τόν καλό πατέρα πού ἀγαπᾶ τά παιδιά του καί τόν ἀγαποῦν κι αὐτά.

Ἀλήθεια, ἄν σᾶς ρωτοῦσα γιατί σήμερα μαζευτήκαμε ὅλοι ἐδῶ, μαθητές, μαθήτριες, δάσκαλοι, διευθυντές, γονεῖς καί Ἱερεῖς… προφανῶς θά μοῦ ἀπαντούσατε « – Γιατί ἀρχίζει τό σχολεῖο!».

Πράγματι.
Ὅμως αὐτό τί δείχνει; Ὅτι γιά ν’ ἀρχίσει ἡ σχολική χρονιά χρειάζεται νά μαζευτοῦμε ὅλοι μαζί. Να εἴμαστε ἑνωμένοι, ἀγαπημένοι καί ἀποφασισμένοι μέ κέφι καί δύναμη ψυχῆς ν΄ἀρχίσει ἕνα τόσο μεγάλο καί σπουδαῖο ἔργο. Δείχνει ὅμως καί κάτι ἀκόμα: Ὅτι αὐτό τό ξεκίνημα τό ἐμπιστευόμαστε στο Θεό, Τόν παρακαλοῦμε νά τό εὐλογήσει καί γι’ αὐτό κάνουμε τόν Ἁγιασμό!

Σήμερα λοιπόν ὁ Θεός εἶδε τά γελαστά σας πρόσωπα, τά λαμπερά σας μάτια, τή δύναμη καί την ἀποφασιστηκότητά σας γιά μάθηση καί μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἁγίασε τό νεράκι αὐτό πού σᾶς ἔβρεξε καί ἔτσι ἧλθε καί στόν καθένα ἀπό σᾶς, ἔστειλε ἕνα μήνυμα στήν καρδούλα σας καί εἶπε: « – Σᾶς ἀγαπῶ καί ὅλη τή χρονιά θά σᾶς προσέχω καί θά σᾶς νοιάζομαι γιατί εἶστε παιδιά μου!». Τί ὡραῖος καί ξεκούραστος εἶναι αὐτός ὁ μυστικός ὁ τρόπος πού μᾶς μιλᾶ ὁ Θεός! Ἐμεῖς οἱ μεγάλοι, δυστυχῶς δέν καταφέρνουμε νά σᾶς μιλᾶμε τόσο γλυκά καί συχνά- πολύ συχνά- σᾶς ἀσχημαίνουμε τή ζωή. Σᾶς στενοχωροῦμε. Νομίζουμε ὅτι εἶστε μηχανές πού πρέπει νά τίς γεμίσουμε με γνώσεις, πολλές γνώσεις. Ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα ἔχετε ἀνάγκη τό παιχνίδι, τή χαρά καί τόν καλό τόν Λόγο πού εἶναι ὁ Χριστός μας.

Καλά μου παιδιά σᾶς ἀποχαιρετῶ δίνοντάς σας τήν ὑπόσχεσή μου ὅτι κι ἐγώ ὅλη τή χρονιά θά σᾶς ἀγαπῶ καί θά προσεύχομαι νά ἔχετε ἐσεῖς οἱ μαθητές καλή πρόοδο καί οἱ καλοί σας δάσκαλοι νά ἔχουν τη δύναμη νά σᾶς ἀγαποῦν καί νά σᾶς μορφώνουν.


Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!
Μέ θερμές εὐχές καί πατρική ἀγάπη

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄