Την Παρασκευή, 25ην Μαρτίου/ 7ην Απριλίου  2017, γιορτάσθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στη Ναζαρέτ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση "...τής υπαιθρίου ακολουθίας τού Όρθρου και τής θείας Λειτουργίας προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αυτώ  τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού, τών Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Ιόππης κ. Δαμασκηνού, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τών παρεπιδημούντων  Μητροπολιτών τού Πατριαρχείου Μόσχας κ. Συμεώνος και Αλεξάνδρου, Ιερομονάχων Αγιοταφιτών ως τών Αρχιμανδριτών  π. Ιλαρίωνος ηγουμένου Θαβώρ, π. Χρυστοστόμου  ηγουμένου Κανά, π. Σωφρονίου ηγουμένου Αϊλαμπούν, π. Φιλοθέου ηγουμένου Άκκρης, Αραβοφώνων Ιερέων, πλειάδος Ρωσσοφώνων Ιερέων, τών εφημερίων τού Ιερού Προσκυνήματος π. Ευαγγγέλου, π. Συμεών, π. Ιωάννου, π. Σεργίου και π. Αθανασίου και π. Σαμουήλ Σφαάμερ, ψάλλοντος τού Πρωτοψάλτου τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου μετά τής νεωστί οργανωθείσης υπ’ αυτου χορωδίας και τής χορωδίας τού Προσκύνήματος τής Ναζαρέτ ελληνιστί, αραβιστί, ρωσιστί και ρουμανιστί και μετέχοντος εν πολλή κατανύξει και ευλαβεία πυκνού εκκλησιάσματος εξ εντοπίων τής Ναζαρέτ και άλλων  πόλεων τού βορείου Ισραήλ και πολλών προσκυνητών εκ Ρωσίας κυρίως αλλά και εκ Ρουμανίας και Σερβίας και Ελλάδος.

Εις το Κοινωνικόν τής θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος εκήρυξε τον θείον λόγον έχοντα ελληνιστί.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν έλαβε χώραν λιτανεία εις κεντρικήν οδόν τής πόλεως τη προπορεύσει τών Σωμάτων τών Προσκόπων και τη πανδήμω συμμετοχή τού λαού.

Ληξάσης τής λιτανείας, ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός και το Συμβούλιον τής Κοινότητος παρέθεσεν εις τον Μακαριώτατον, την συνοδείαν Αυτού και πολλούς άλλους τράπεζαν εξ ιχθύων προς τιμήν τής εορτής."