Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ἐπεσκέφθη τὴν Παρασκευή 28 Aπριλίου 2017 ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συλλόγου Ἀθιγγάνων (ROM) Noμοῦ Ἀχαΐας, κ. Κωνσταντῖνος Μπασιλάρης, συνοδευόμενος ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο κ. Ἰωάννη Θεοδωρόπουλο, προκειμένου νὰ λάβουν τὴν εὐλογία του καὶ τὴν εὐχή του καί νά συζητήσουν θέματα πού ἀφοροῦν τήν εὒρυθμη λειτουργία τοῦ Συλλόγου καί τῶν Ρομᾶ τῆς Ἀχαΐας.

Ἀπεφασίσθη, κατόπιν ὑποδείξεως τοῦ Σεβασμιωτάτου, σέ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, τοῦ Συλλόγου Ἀθιγγάνων Νομοῦ Ἀχαΐας καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν φορέων, ἡ βάπτιση 100 ἀβαπτίστων παιδιῶν τῆς περιοχῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος  εὐχήθηκε ἀπὸ καρδίας στόν νέο Πρόεδρο τὰ δέοντα καὶ τόν διαβεβαίωσε ὅτι ἡ τοπική Ἐκκλησία θά εἶναι, ὃπως μέχρι τώρα, ἀρωγός στίς ὃποιες ἀνάγκες τῆς εὐαίσθητης αὐτῆς κοινωνικῆς ὁμάδος.