Της Λητώς Μησιακούλη

 

Άνοδο κατέγραψε η κατηγορία πινάκων Old Masters, κατηγορία στην οποία συμπερι