Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξέφρασε με ανακοίνωση του την  ικανοποίησή του για τη απόφαση της Ιεραρχίας που -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά - " αψήφησε τις ακραίες φωνές ορισμένων κληρικών και λαϊκών" και αποδέχθηκε ομόφωνα τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τα νέα προγράμματα σχεδιάστηκαν από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ και, σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, συζητήθηκαν εκτενώς με την τριμελή επιτροπή της Ιεραρχίας.

Το προϊόν αυτού του διαλόγου, που αποτυπώθηκε σε συγκεκριμένες βελτιώσεις των προγραμμάτων, έγινε αποδεκτό από την Ιεραρχία.  Το ΙΕΠ έχει εισηγηθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την άμεση υιοθέτηση των προγραμμάτων.