Τελικά "πέρασε" από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα η νομοθετική ρύθμιση που δίνει δικαίωμα ίδρυσης κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και σε ιδιώτες, πέρα από Δήμους. Η διάταξη είχε αναγγελθεί ότι θα θεσπιστεί από τις αρχές Μαρτίου, σε σχετική ομιλία του υπουργού Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτη.

Συγκεκριμένα στο νόμο περί ρυθμίσεων θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνεται το άρθρο 133 που προβλέπει τα εξής:

Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται: α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, σε συνδέσμους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους και β) σε ιδιώτες, μετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».
  2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν.3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής : «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.»