Τήν Τετάρτη 4 Ὀκτωβρίου 2017 καί κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου,  ο. Ἀρχιμ. Ἀρτέμιος Ἀργυρόπουλος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, μετέβη στά πυρόπληκτα χωριά τῆς Ἄρλας καί τοῦ Ἐλαιοχωρίου, προκειμένου νά προσφέρῃ στούς πυροπλήκτους ἀδελφούς μας ζωοτροφές γιά τήν συντήρηση τῶν ποιμνίων τους.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος στήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στά πυρόποληκτα χωριά εἴχε δηλώσει στούς κτηνοτρόφους τῆς περιοχῆς τά ἐξής: "Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις θὰ βοηθήσῃ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν, κυρίως στὴν προμήθεια ζωοτροφῶν ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητες γιὰ τὰ ποίμνια τῶν κνητοτρόφων τῆς περιοχῆς".

Ἔτσι λοιπόν, σήμερα παρεδόθησαν ἐνώπιον τοῦ κ. Χρίστου Νικολάου, Δημάρχου Δυτικῆς Ἀχαΐας, στούς Προέδρους τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων κ. Ἀναστάσιο Σώρρα (Πρόεδρο Κοινότητος Ἄρλας) καί κ. Κων/νο Παναγόπουλο (Πρόεδρο Κοινότητος Ἐλαιοχωρίου) καί ἀκολούθως στούς πληγέντες ἀπό τήν πυρκαϊά κτηνοτρόφους, πάνω ἀπό 20 τόνοι ζωοτροφῶν.

Ὀ Δήμαρχος Δυτικῆς Ἀχαΐας κ. Χρῖστος Νικολάου, οἱ Πρόεδροι τῶν Τοπικῶν Κοινοτήτων, ἀλλά καί οἱ παραλαβόντες τίς ζωοτροφές κτηνοτρόφοι εὐχαρίστησαν θερμά τόν Σεβασμιώτατο , ὁ ὁποῖος ἀπό τήν πρώτη στιγμή δήλωσε τήν ὑποστηρίξη του στούς πληγέντες, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο σήμερα πού ἐμπράκτως προσφέρει ἀνακούφιση στούς ἀνθρώπους πού κάηκαν οἱ περιουσίες τους καί δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά συντηρήσουν τά ποίμνιά τους.