Συλλυπητήριά για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών και τη συμπάθεια και συμπαράστασή του προς τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής εξέφρασε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο και με τηλεγράφημά του προς τον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μάλιστα στην επιστολή του προς τον κ. Παυλόπουλο κάνει αναφορά και στο πόσο αναγκαία είναι η σωστή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

«Μετ’ αισθημάτων βαθυτάτης θλίψεως και οδύνης επληροφορήθημεν εν τη Μητρί Εκκλησία περί των επισυμβασών κατά περιοχάς εν τη ελληνική επικρατεία καταστροφών ως εκ των εκτάκτων καιρικών φαινομένων τα οποία και προκάλεσαν τον θάνατον αρκετών πολιτών. Δια τού και σπεύδομεν, εν στοργικώ ενδιαφέροντι, ίνα εκφράσωμεν από μέρους της Εκκλησίας και ημών προσωπικώς την ειλικρινή συμπάθειαν και την δικαίαν αγωνίαν ημών συμπάσχοντες κατά την περίστασιν ταύτην, την διαστάσεις εθνικής τραγωδίας λαβούσαν, μετά του άπαξ έτι δοκιμαζομένου φιλτάτου ελληνικού λαού», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε άλλο σημείο της, σημειώνει: «Όθεν, επικοινωνούντες επ’ευκαιρία της δεινής ταύτης περιστάσεως προς Υμάς προσεπιδηλούμεν ότι εν Φαναρίω προσευχόμεθα υπέρ της καταπαύσεως των φαινομένων αυτών, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως απολεσθέντων και παραμυθίας των οικείων αυτών και ενισχύσεως των πληγέντων, ου μην αλλά και υπέρ συνειδητοποιήσεως γενικώτερον ότι η καλή διαχειρισις της υπό του εν Τριάδι Θεού δημιουργηθείσης κτίσεως αποβαίνει προς όφελος τελικώς του επιστάτου αυτής, ανθρώπου κάθε εποχής».

Στο τηλεγράφημά του προς τον πρωθυπουργό ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και εκφράζει την ευχή να περάσει γρήγορα αυτή η δοκιμασία για την Ελλάδα.

«Εις αυτήν την δύσκολον και τραγικήν ώραν διά την Αττικήν και δι’όλην την Ελλάδα είμεθα όλοι εις το πλευρόν σας και εκφράζομεν τα συλλυπητήριά μας εις τας οικογενείας των θυμάτων και την συμπάθειάν μας εις τους πληγέντας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας παρελεύσεως της δοκιμασίας και επουλώσεως των πληγών χάρις εις τας συντονισμένας στοργικάς προσπαθείας της Υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος και της υπ’αυτήν Κυβερνήσεως. Κύριος σώζοι την Ελλάδα!».