Με αφορμή τη συμπλήρωση 5 χρόνων από την εκλογή του Πάπα Φραγκίσκου (κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο) που έγινε ο 266ος Πάπας της Καθολικής Εκκλησίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος του απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα.

Η ανακοίνωση του Φαναρίου αναφέρει: '''Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη πέμπτη επετείω από της εκλογής της Α. Α. του Πάπα Φραγκίσκου εις τον Θρόνον της Πρεσβυτέρας Ρώμης, απέστειλε προν την Α. Αγιότητα θερμόν αδελφικόν συγχαρητήριον Μήνυμα, δι’ ου εξαίρεται το γεγονός της συμπτώσεως των βασικών προσανατολισμών της Παπωσύνης Αυτής μετά των πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τα μείζονα ζητήματα της αποκαταστάσεως της διαρραγείσης ενότητος του Χριστιανικού κόσμου, της αντιμετωπίσεως της μεταναστευτικής κρίσεως, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αναχαιτίσεως του φονταμενταλισμού.

Εν τω σεπτώ Πατριαρχικώ Μηνύματι υπομιμνήσκονται αι πραγματοποιηθείσαι επαφαί μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών ηγετών κατά μεν το έτος 2014 εν Ιεροσολύμοις, επί τη συμπληρώσει 50ετίας από της ιστορικής συναντήσεως εις τους Αγίους Τόπους των Προκατόχων Αυτών αοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ’ και Πατριάρχου Αθηναγόρου, κατά δε το έτος 2016 εν τη νήσω Λέσβω, προς αφύπνισιν της Διεθνούς Κοινότητος αναφορικώς προς την μεταναστευτικήν τραγωδίαν εις το Αιγαίον πέλαγος και την ευρυτέραν περιοχήν''.