Συνολικά 4,87 εκατ. ευρώ επέστρεψε το κράτος στην εκκλησία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018, ποσό το οποίο αφορά σε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τον Κύπριο υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη.

Το συνολικό ποσό αιτημάτων διαφόρων εκκλησιών και ναών ανέρχεται στο ποσό των 6,03 εκατ. €.

Όπως ενημέρωσε τη Βουλή, με επιστολή του ημερ. 13/3/2018 ο κ. Γεωργιάδης, κατόπιν ερώτησης του Γιώργου Περδίκη, το ποσό του ΦΠΑ που επιστράφηκε από την ημέρα έναρξης εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 14/3/2012 μέχρι τις 15/1/2018 ανήλθε στα €4,87 εκατ. και αφορά την ικανοποίηση 175 αιτημάτων. Πρόσθετα, εκκρεμούν προς εξέταση 51 αιτήματα για επιστροφή ΦΠΑ ύψους €1,15 εκατ. Αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι μέχρι τις 30/9/2017 που ήταν η τελευταία ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών, τα ποσά που επιστράφηκαν στην Εκκλησία από το Τμήμα Φορολογίας ανέρχονταν στα €2,9 εκατ. από το συνολικό ποσό αιτημάτων ύψους €5,5 εκατ.
 
Οι επιστροφές ΦΠΑ αφορούν σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε το 2012, οικοδομικές και άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται στις Εκκλησίες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται και κατασκευές που γίνονται στο προαύλιο των ναών και αφορούν, μεταξύ άλλων, αίθουσες δεξιώσεων για την τέλεση γάμων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 13 της συμφωνίας προβλέπει όπως «η Εκκλησία της Κύπρου απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ για την ανέγερση και συντήρηση ναών και ακινήτων που βρίσκονται στον περίβολο του ναού και χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση του θρησκευτικού της έργου». Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία διευκρινίζεται πως στον όρο συντήρηση περιλαμβάνονται «υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και συνίστανται σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή και οικοδομικές εργασίες».
 
Πάντως, στη συμφωνία διευκρινίστηκε πως η συγκεκριμένη απαλλαγή θα γίνεται με την παραχώρηση κατά χάριν κρατικής χορηγίας έναντι του καταβληθέντος ΦΠΑ.
 
Ο κατάλογος
 
Μετά από αίτημα του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή τον ονομαστικό κατάλογο με τις εκκλησίες και τις μονές που αιτήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 την επιστροφή ΦΠΑ για κατασκευαστικές εργασίες.
 
Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 226 εκκλησίες και μονές από τις οποίες ικανοποιήθηκαν μέχρι την υπο αναφορά περίοδο, 175 αιτήματα.  Ποσά άνω των €100.000 ως επιστροφή ΦΠΑ έλαβαν οι διαχειριστικές - εκκλησιαστικές επιτροπές των ακόλουθων ναών και μοναστηριών:

Αποστόλου Ανδρέα και Πάντων των Ρώσων Αγίων στο Επισκοπειό – €385.000,

Μονή Τιμίου Σταυρού Μέσα Ποταμού - €219.571,

Τιμίου Προδρόμου Δρομολαξιά - €266.165,

Παναγία Χρυσοκορφίτισσα Κορφής - €103.570,

Τιμίου Σταυρού Πάνω Πολεμιδιών - €208.600,

Παναγία Γλυκιώτισσας Λεμεσός Α - €151.957,

Πνευματικό Κέντρο Αγίου Φανουρίου Αραδίππου - €117. 441,

Αγίου Παντελεήμονα - €151.159,

Καθεδρικός Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσία - €141.248,

Αποστόλου Βαρνάβα Συν. Αγίου Ιωάννου Λεμεσός - €144.879,

Καλού Ποιμένος Χριστού Επισκοπή - €179.293 και

Μονή Σαλαμιωτίσσης - €102.426.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, η Εκκλησία τυγχάνει απαλλαγής από ΦΠΑ για υπό ανέγερση και συντήρηση ναούς, πρέπει ωστόσο να καταβάλλει φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για όλες τις διαθέσεις ακίνητης περιουσίας που πραγματοποιεί.