Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2018, σε ηλικία 71 ετών, ο ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, έπειτα από μακράς διάρκειας μάχη με την επάρατη νόσο. 

Σύντομο Βιογραφικό

Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του: εγεννήθη εις Φερίκιοι Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1947.

Μετά τας εγκυκλίους σπουδάς εφοίτησεν εις το Ζωγράφειον Γυμνάσιον και εν συνεχεία εισήχθη εις την Ι. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, εξ ης απεφοίτησεν εν έτει 1970.

Κατά το τελευταίον έτος της φοιτήσεώς του εχειροτονήθη εν Αθήναις την 14ην Σεπτεμβρίου 1969 Διάκονος λαβών το όνομα Ιάκωβος, και επί εν έτος, τελειόφοιτος ων, υπηρέτησεν ως Διάκονος εν τω ναιδρίω της Σχολής.

Μετά την αποφοίτησίν του το έτος 1970, προσελήφθη ως Πατριαρχικός Διάκονος και Εισηγητής του Οικουμενικού Πατριάρχου. Το έτος 1973 διωρίσθη Κωδικογράφος και το αμέσως επόμενον έτος προήχθη εις την θέσιν του Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Την 28ην Φεβρουαρίου 1984 προήχθη εις Αρχιγραμματέα, το δε έτος 1987 εις Μητροπολίτην Λαοδικείας. Το έτος 1994 ενετάγη εις τους εν ενεργεία Ιεράρχας του Οικουμενικού Θρόνου.

Κατ’ Ιούνιον του 2002 μετετέθη εις την Ιεράν Μητρόπολιν Πριγκηποννήσων. Κατά το διάστημα της διακονίας του εις την Πατριαρχικήν Αυλήν και εν συνεχεία ως Μητροπολίτης εδημοσίευσεν άρθρα, μελέτας και λόγους εις τα περιοδικά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εις άλλα, ως και εις τον ημερήσιον Τύπον της Κωνσταντινουπόλεως.

Ετιμήθη υπό των Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Ρωσσίας, Ρουμανίας, Ελλάδος, Πολωνίας, Γεωργίας, της Ι. Μονής Σινά, υπό διαφόρων Ι. Μητροπόλεων και Ιδρυμάτων.

Τω 2011 εξελέγη «Αντεπιστέλλον Μέλος του Ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», προ τινος δε ανηγορεύθη Επίτιμος Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.