Επιμνημόσυνη δέηση για τον ήρωα σμηναγό Γιώργο Μπαλταδώρο θα τελεστεί την Κυριακή του Θωμά 15 Απριλίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου αλλά και σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση

''Τὴν Κυριακὴν 15ην Ἀπριλίου 2018 καὶ ὥραν 10.30 π.μ., ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσσαλονίκης, μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, τελεῖ εἰς τὸν ἱερὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ Πολιούχου ἁγίου Δημητρίου Ἀρχιερατικὴν Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, εἰς μνήμην τοῦ Σμηναγοῦ Γεωργίου Μπαλταδώρου, ὁ ὁποῖος τὴν 12ην Ἀπριλίου 2018 ἐφονεύθη κατὰ τὴν διάρκειαν τελέσεως τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος προασπίσεως τῆς Πατρίδος μας καὶ πάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ ἡρωϊκῶς πεσόντων ἐν καιρῷ εἰρήνης.

Ἐπιμνημόσυνος Δέησις θὰ τελεσθῆ καὶ εἰς ἄπαντας τοὺς ἱεροῦς Ναοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς ἱερᾶς Μητροπόλεως εὐθὺς μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς παρακάτω ἀνακοινώσεως καὶ πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας:

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τὴν 12ην Ἀπριλίου 2018 ἐφονεύθη κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ καθήκοντος καὶ ἀνθιστάμενος ἡρωϊκῶς εἰς τοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ ἐπιδόξους κατακτητὰς τῆς Πατρίδος μας, ὁ Σμηναγὸς Γεώργιος Μπαλταδῶρος, ἀξιωματικὸς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, 34 ἐτῶν, σύζυγος καὶ πατέρας δύο ἀνηλίκων τέκνων.

Προς το Εκκλησίασμα

Διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν λόγῳ ἡρωϊκοῦ ἀξιωματικοῦ καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν πρὸ αὐτοῦ ἡρωϊκῶς πεσόντων ἐν καιρῷ εἰρήνης ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ἀποφασίσαμε νὰ τελεσθῆ, σήμερα Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 15 Ἀπριλίου 2018, σὲ ὅλους τοὺς ἱεροὺς Ναοὺς τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐπιμνημόσυνος δέησις.

Ἡ προσευχητικὴ καὶ ὀφειλετικὴ αὐτὴ ἐκδήλωσις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὸ ἱστορικὸν χρέος πρὸς τοὺς ἐν καιρῷ εἰρήνης ἡρωϊκῶς ἀγωνιζομένους ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, τοὺς μαχομένους καὶ πολλάκις πεσόντας διὰ τὴν προάσπισιν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα ἐξ αἰτίας τῶν καιρῶν νὰ προβάλ- λωνται τὰ μεγάλα παραδείγματα τῆς φιλοπατρίας καὶ τῆς αὐτοθυσίας αὐτῶν.

Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΙΜΟΣ''