Μαζί με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας», που κυκλοφορεί το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, ένα μοναδικό βιβλίο για όλους!

Για πρώτη φορά µία συνολική παρουσίαση της ιστορίας, της ζωής των µοναχών και των µονών του Αθω.

Ο Άθως, το Άγιο Όρος, το Περιβόλι της Παναγιάς – η επιτοµή της αισθητικής και του πολιτισµού. Με µοναστήρια που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Οι µονές του Αγίου Όρους δεν είναι µόνο η ακλόνητη σταθερή έκφραση της πίστης αµέτρητων γενεών πιστών, αλλά είναι µνηµεία πολιτισµού και τέχνης για όλο τον κόσµο. Με παράδοση τεράστια, τόσο σε πνευµατικό επίπεδο, όσο και σε αρχιτεκτονική, σε κειµήλια, σε βιβλία µοναδικά και ανεκτίµητα. Αυτό όµως που πραγµατικά είναι κάτι που δε µπορείς να βρεις πουθενά αλλού στον κόσµο, είναι η γαλήνη, η ηρεµία, η ψυχική ανάταση. Είναι µια βιωµατική εµπειρία ανάλογη προς εκείνη των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.