Για την μη παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στα Σκόπια από την Ελλάδα, τοποθετείται ο Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος Μπαρδάκας.

''Μέ ἀγωνία, θλίψη καί ἀγανάκτηση παρακολουθοῦμε, αὐτές τίς ἡμέρες, τήν ἐξέλιξη καί κορύφωση τοῦ λεγομένου «Μακεδονικοῦ ζητήματος». Ἐνημερωθήκαμε, μέσῳ τοῦ Τύπου, γιά τό κείμενο τῆς συμφωνίας ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί στό κρατίδιο τῶν Σκοπίων.

Εὐθαρσῶς, ὡς τοπική Ἐκκλησία, ἡ ὁποία μέλη της ἔχει Ὀρθοδόξους Ἕλληνες Μακεδόνες, πολίτες τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἐκφράζουμε τήν κάθετη καί ὁριζόντια διαφωνία μας μέ τούς ὅρους τῆς συμφωνίας αὐτῆς.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή ἀποτελεῖ βόμβα μεγατόνων στά θεμέλια τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας καί, γενικότερα, τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους.

Ὡς Ἕλληνες, λοιπόν, πολίτες, πού κατοικοῦμε στήν Μακεδονία, δηλώνουμε ὅτι:

• Εἶναι ἀδύνατον νά δεχθοῦμε παραχάραξη τῆς ἱστορίας.

• Εἶναι ἀσεβές νά χαρίσουμε τήν ἔνδοξη ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας σέ λαό πού καμία σχέση δέν ἔχει μέ αὐτήν.

• Εἶναι ἐθνικά ἐπικίνδυνο ἀλλά καί ἱστορικά ἀβάσιμο νά ἀναγνωρίσουμε ὡς «Μακεδόνες» τούς πολίτες τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων.

• Εἶναι ἀνόητο νά νομιμοποιήσουμε ὡς «μακεδονική γλῶσσα» μιά γλῶσσα πού δέν ἔχει σχέση μέ τήν γλῶσσα τοῦ Βασιλιά Φιλίππου καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, μέ τήν γλῶσσα τῶν Μακεδόνων τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τήν γλῶσσα τῶν ἁγίων φωτιστῶν τῶν Σλάβων Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων ἀδελφῶν Κυρίλλου καί Μεθοδίου, πού ἦταν ἡ ἑλληνική.

• Εἶναι γελοῖο νά ἀναγνωρίσουμε ἐμμέσως ἀλυτρωτικές βλέψεις τῆς Ἑλλάδος καί νά δεχθοῦμε νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας, γιά νά μην θιχθεῖ, τάχα, ἡ πλευρά τῶν Σκοπίων.

Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα πρός κάθε κατεύθυνση γιά τό κείμενο τῆς ἐπαίσχυντης αὐτῆς συμφωνίας. Παρακαλοῦμε τήν ἔντιμη Ἑλληνική Κυβέρνηση νά μή προβεῖ στήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας καί τόν πολιτικό κόσμο τῆς πατρίδας μας νά σταθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων.

Οἱ στιγμές εἶναι κρίσιμες. Ἀπαιτεῖται ἐθνική ἑνότητα, ἐγρήγορση ἀλλά καί προσευχή. Ἡ λύση εἶναι μία. Δέν πρέπει, ἐπ’ οὐδενί, νά ὑπογραφεῖ αὐτή ἡ συμφωνία.

Ἔτσι θά εἴμαστε ἄξιοι τῶν προγόνων μας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά μᾶς παραδώσουν πατρίδα ἐλεύθερη καί δημοκρατική, Ὀρθόδοξη καί Ἑλληνική.

Ἀπό τό ἀνατολικό τμῆμα τῆς πρωτεύουσας τῆς Μακεδονίας, τή Θεσσαλονίκη, βροντοφωνάζουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά: Ἡ Μακεδονία, πού εἶναι μία, ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι Ἑλληνική καί θά ἀγωνισθοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις, γιά νά παραμείνει Ὀρθόδοξη καί Ἑλληνική'', τονίζει η Μητρόπολη Καλαμαριάς.