Σήμερα, 28 Ιουνίου, η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την εύρεση των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Οι Άγιοι σπούδασαν την ιατρική επιστήμη και αφιέρωσαν τα πάντα στη διακονία των συνανθρώπων τους.

Και οι δύο Άγιοι αγωνίσθηκαν επί Διοκλητιανού (292 μ.Χ.).

Ο Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ο Ιωάννης από την Έδεσσα της Συρίας.

Σπούδασαν την ιατρική επιστήμη και αφιέρωσαν τα πάντα στη διακονία των συνανθρώπων τους. Ως Ανάργυροι ιατροί, όχι μόνο δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά προσέφεραν και στους ασθενείς, νουθετώντας αυτούς, παράλληλα, με τα λόγια του ιερού Ευαγγελίου. 

Πολλοί ειδωλολάτραι µετεστράφησαν στην χριστιανική πίστη. Επείθοντο, γιατί ε­βλεπαν µπροστά τους δύο ολοκληρω­µένες προσωπικότητες που εθυσιάζοντο γι' αυτούς, που αγαπούσαν χωρίς συµ­φέροντα όλο τον κόσμο, που παρέμεναν φτωxoί και ήσαν οι αληθινά «ανάργυροι» (=χωρίς «αργύρια», χρήματα).

Όλη αυτή η ιερή τους δράση καταγγέλθηκε στους άρχοντες της εποχής. Οι Άγιοι συνελήφθησαν και αποκεφαλίστηκαν.

Ευσεβείς χριστιανοί ενταφίασαν κρυφά τα ιερά τους λείψανα, τα οποία, με θαυματουργικό τρόπο, ευρέθησαν γύρω στα 400 μ.Χ., επί αυτοκρατορίας Αρκαδίου.

Η εύρεση των λειψάνων συνοδεύτηκε με αμέτρητα θαύματα, κάτι που εξακολουθεί να συμβαίνει, ενόσω οι άνθρωποι ευλαβούνται τους Αγίους και ζητούν με θερμές προσευχές τη βοήθειά τους.

Ας τους ικετεύουμε µε πίστη και τότε θα λαµβάνουµε, «κατά το συμφέρον της ψυχής» µας, πολλά δωρήματα, πολλές ιάσεις.

Απολυτίκιον

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας χάριτος, τη ενεργεία, αναβλύζοντα, θαυμάτων ρείθρα, αναργύρως τα σεπτά ημών λείψανα, εκ των λαγόνων της γης κόσμω έλαμψαν, Κύρε θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε: όθεν άπαντες, την τούτων τιμώντες εύρεσιν, αιτούμεν δι’ ημών το μέγα έλεος.