«Φρένο» στις αλλαγές του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου (ΠΙΙΕΤ) που προβλέπει τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή βάζει απόφαση του ΣτΕ, μετά από σχετική προσφυγή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Η νυν διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΙΕΤ θα συνεχίσει να ασκεί διοίκηση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Αυτό έγινε γνωστό από ανακοίνωση του ΠΙΕΕΤ, στην οποία αναφέρεται ότι:

«Η Διοικούσα το Επιτροπή ΠΙΙΕΤ κατά την 18/2018 έκτακτη Συνεδρίασή της, ενημερώθηκε από τον Σεβασμιότατο Πρόεδρο, ότι την 3η Ιουλίου 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσωρινή διαταγή, εν συνεχεία της από19/6/2018 σχετικής αιτήσεώς του και μελών της Διοικούσας Επιτροπής κι εν όψει της ανάγκης διασφαλίσεως της συνεχούς λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. και του δημοσίου συμφέροντος, διέταξε την άσκηση της διοίκησης του Ιερού Ιδρύματος από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 48 του ν. 4521/2018 Διοικούσα Επιτροπή, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εκκρεμούς αιτήσεως αναστολής.

Με βάση τα ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή συνεχίζει απρόσκοπτα το θρησκευτικό, φιλανθρωπικό και κοινωφελές έργο της».

Να σημειωθεί ότι είχε ψηφιστεί στη  Βουλή τροπολογία, σύμφωνα με την οποία έληγε η θητεία της στις 30 Ιουνίου.