Μαζί με την «Κιβωτό της Ορθοδοξίας», που κυκλοφορεί το Σάββατο 14 Ιουλίου 2018, ένα νέο συλλεκτικό βιβλίο: «Ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού».

Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η εν Χριστώ ζωή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι απαραίτητος ένας συνεχής πνευ­ματικός αγώνας. Στον αγώνα αυτό, ο άνθρωπος, συναντά πολλά εμπό­δια και δυσκολίες, όμως δεν είναι μόνος του. Τα όπλα που έχει για να ανταπεξέλθει είναι η προσευχή, η νηστεία και φυσικά η συμμετο­χή στα μυστήρια της Εκκλησίας με κυριότερο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.